přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+

7.9.2020

Byly zahájeny práce na přípravě Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+, jejímž cílem je definovat hlavní vize a priority v zemědělském výzkumu na další roky.

Koncepce vymezí strategický rámec podpory výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství. Odbornou část Koncepce definující věcné zaměření podpory formou výzkumných směrů dále rozpracovávaných až do úrovně výzkumných oblastí bude zaštiťovat a garantovat Česká akademie zemědělských věd (dále jen „ČAZV“). ČAZV je odbornou organizací, která zajišťuje vědeckou poradní funkci pro MZe. Sdružuje v rámci svých odborů odborníky zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání, jakož i praktiky, kteří se vědecky a osvětově zasloužili o rozvoj zemědělství. Jejím posláním krom jiného je, v souladu se zřizovací listinou, poskytovat MZe součinnost při formování strategie národní politiky výzkumu a vývoje v zemědělství, lesnictví a potravinářství, stanovovat priority zemědělského výzkumu a průběžně vyhodnocovat výzkumné zemědělské programy.

Za účelem rozpracování výzkumných směrů byly ČAZV i s přihlédnutím k  návrhům výzkumných organizací navrženy pracovní skupiny složené ze zástupců univerzit, privátních i rezortních výzkumných organizací, aplikačního sektoru i MZe s cílem, aby složení pracovních skupin bylo vyvážené z pohledu zastoupení výzkumných organizací a vědních oborů.

V případě že některý z odborníků, který byl navržen výzkumnými organizacemi, nebyl v konečném výběru ČAZV nominován do příslušné pracovní skupiny, budou tito odborníci zapojeni do daného výzkumného směru v rámci tzv. rozšířených pracovních skupin.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem