přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dodání údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - RIV 2023

9.3.2023

V roce sběru 2023 budou dodávány do RIV pouze zveřejnitelné údaje o výsledcích. Poskytovatel předá provozovateli údaje o výsledcích projektů a o výsledcích výzkumných organizací podporovaných z jeho rozpočtové kapitoly včetně údajů o jejich zveřejnění a údajů o jejich ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo realizování (uplatnění) nejpozději do 150 kalendářních dnů od počátku roku, tj. do 31. 5. 2023, obdobné údaje o výsledcích projektů nejpozději do 250 kalendářních dnů po ukončení poskytování podpory, tj. do 8. 9. 2023.

První termín předání údajů do RIV23 od jednotlivých předkladatelů je MZe stanoven do 28. dubna 2023. Následně bude probíhat proces kontroly předávaných dat. MZe pak předá dodávky údajů RIV23 do IS VaVaI  za všechny předkladatele do 31. 5. 2023.

Dodávky údajů nelze předávat elektronickou poštou, nýbrž je zasílá správce předkladatele (organizace) přímo v aplikaci VaVER prostřednictvím akce „Předání záznamů poskytovateli“ (nový modul správce – záložka „Předání dodávky dat“).

Více informací: příloha Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2023 nebo https://www.isvavai.cz.

Technické dotazy k přípravě a předávání údajů: isvavai@vladacz

V případě dotazů kontaktujte Jana Budského, tel. 2 2181 3026.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem