přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje pro rok 2010

2.9.2010

Ceny za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji byly předány u příležitosti zahájení 37. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 26. srpna 2010.

Počátkem letošního roku vyhlásilo ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků za vynikající výsledky výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, dvě veřejné soutěže:

  • veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2010“,
  • veřejnou soutěž za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu
    a experimentálního vývoje o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu   
    a experimentálního vývoje v roce 2010“.

Ocenění autorů prací v každé soutěži je spojeno s peněžitou
odměnou ve výši:

1. cena – 50 000,- Kč
2. cena – 30 000,- Kč
3. cena – 20 000,- Kč

V případě navržení více vysoce kvalitních výsledků ve výzkumu
a experimentálním vývoji může ministr zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd na návrh hodnotící komise udělit „Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky ve výzkumu a vývoji“. Toto uznání není spojeno s finančním oceněním.

Výsledky veřejných soutěží byly vyhlášeny v rámci oficiálního zahájení výstavy Země živitelka 2010 v českých Budějovicích dne 26. srpna 2010.

Výsledky soutěží:

„Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2010“

I. cena (50 000,- Kč) – MVDr. Edita Jeklová, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za studium imunitní odpovědi králíků
po infekci virem myxomatózy, které vedlo k získání nových poznatků
o průběhu tohoto vážného onemocnění u králíka domácího.

II. cena (30 000,- Kč) – Ing. Filip Jančík, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., za nové poznatky ve sledování vlivu travních druhů na bachorovou stravitelnost siláží a její předpověď na základě chemického složení, na jejichž základě byla vyhodnocena kvalita sledovaných travních druhů.

III. cena (20 000,- Kč) – Mgr. Pavlína Šimečková, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za objasnění nových mechanismů toxických účinků polychlorovaných bifenylů, významných kontaminantů životního prostředí a potravního řetězce.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji - RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,
za český vynález "Způsob zjištění drenážního systému pro jeho vytyčení
v terénu" včetně mapového výstupu -  Atlasu drenážního odvodnění.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji - Mgr. Radka Přibylová, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za vývoj metody pro identifikaci potravin, které byly vyrobeny z geneticky modifikovaných brambor odolných k vybraným plísním. Tato metoda umožňuje efektivní průkaz těchto brambor a produktů z nich vyrobených v případě jejich nelegálního průniku na trh.


Cena ministra zemědělství zanejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2010“

 I. cena (50 000,- Kč) – doc. Ing. Ivana Knížková, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., za novou technologii ochlazování skotu s využitím řídících jednotek, která je dle navrženého řešení provozně, konstrukčně i investičně nenáročné zařízení s účinnou eliminací tepelného stresu zvířat.

II. cena (30 000,- Kč) - doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., za výzkum, vývoj a ověření technologické linky pro výrobu plastického steliva z kejdy skotu. Výsledkem řešení je výrazné zlepšení welfare chovaných zvířat a životního prostředí na farmách.                               

III. cena  (20 000,- Kč) – Ing. Jiří Souček, Ph.D., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., za nový technologický postup pěstování, sklizně a energetického využití  chrastice rákosovité. Výsledek je využíván v podnicích zaměřených na zemědělskou prvovýrobu a energetické využívání biomasy.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji - doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.,
za novou konstrukci venkovního individuálního boxu pro odchov telat na mléčné výživě. Originalita spočívá v posuvném mechanismu výběhového hrazení.

 

 

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem