přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství

Dne 26. 5. 2022 byl Poradou vedení č. 20/2022 schválen dokument „Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství, aktualizace č. 1, č. j.: MZE-29664/2022-13133", který stanovuje požadavky Ministerstva zemědělství na systém řízení poradenského subjektu poskytujícího poradenské služby v oblasti zemědělství, vodního hospodářství, potravinářství, lesního hospodářství, myslivosti nebo rybářství a žádajícího o certifikaci v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument nahradil dokument „Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství", schválený dne 21. 4. 2020 Poradou vedení č. 15/2020.

Pravidla pro certifikační proces jsou stanovena normou ČSN EN ISO/IEC 17021-1 „Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu" a ČSN EN ISO/IEC 17065 „Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby" a dále jsou vymezena certifikačním schématem akreditovaného subjektu oprávněného provádět certifikaci poradenského subjektu.

Přílohy