přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Národní rada poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova

Národní rada poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova je poradním a iniciačním orgánem ministra zemědělství pro činnosti spojené s veřejnou podporou poradenství v oblasti zemědělství a rozvoje venkova a potřebami resortního vzdělávání.

Národní radu poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova zřídil ministr zemědělství na základě Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na roky 2009–2013 č. j. 8182/2008-18000 ze dne 23. 10. 2008, za účelem účasti zemědělské veřejnosti na přípravě a implementaci opatření veřejné podpory poradenství přijímaných v rámci multifunkčního zemědělství a rozvoje venkova a dále vzhledem k nutnosti upřesňování požadavků a potřeb resortního vzdělávání. Činnost Rady pokračuje v souladu s Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025.

Vzhledem k intenzivním změnám v oblasti středního i vysokého školství s resortním zaměřením byl dne 24. 9. 2010 ministrem zemědělství schválen návrh rozšíření působnosti Rady na oblast resortního vzdělávání.

Institucionální a personální zastoupení v Radě vytváří předpoklady pro zapojení zástupců profesních a agrárních nevládních organizací do resortního poradenství a vzdělávání.

Přílohy