přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Poradenství

Zemědělské poradenství a jeho informační systém jsou velmi důležitým prostředkem zemědělské politiky Ministerstva zemědělství. Správné fungování zemědělského poradenského systému je nezbytné pro zajištění konkurenceschopnosti a udržitelnosti českého zemědělství v podmínkách tržní ekonomiky.

Zemědělský poradenský systém vychází z požadavků Společné zemědělské politiky vyjádřených platnými právními předpisy EU a ČR. Ucelený systém resortního poradenství, zaměřený na oblast zemědělství, lesnictví, rybářství, vodního hospodářství a rozvoj venkova, je popsán v Koncepci poradenského systému Ministerstva zemědělství na léta 2017–2025.

Poradenství je poskytováno různými formami od informativního všeobecného poradenství, přes odborné poradenství, individuální terénní poradenství, až po syntetické informace poskytované prostřednictvím navzájem propojených webových stránek. Je podpořeno jak z národních, tak i z evropských dotací.