přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Veřejná výzva k aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice v roce 2014

13.8.2014

Dovolujeme si upozornit na výzvu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále „RVVI“) týkající se aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který bude mít platnost od 1. 1. 2015. V rámci této aktualizace se mohou ucházet o zařazení na Seznam časopisy ze všech oborů. Články uveřejněné v časopisech uvedených v Seznamu budou hodnoceny jen tehdy, pokud budou přiřazeny oborům společenských, humanitních a uměleckých věd (skupiny oborů SHVa a SHVb) tak, jak stanoví Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválená usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013 č. 475.

Veřejná výzva k předložení přihlášek pro zařazení periodik na Seznam obsahující postup aktualizace v roce 2014 a příslušný dotazník je zveřejněna na webových stránkách RVVI – odkaz:

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=707758.

Výzva se týká pouze těch periodik, která nejsou dosud na Seznamu uvedena. Ministerstvo zemědělství nebude souhrnně zasílat na RVVI požadavky na zařazení odborných časopisů na uvedený Seznam. Toto bude plně v kompetenci vydavatelů.

Zdůrazňujeme, že po vyplnění všech údajů v dotazníku je nutno dotazník elektronicky odeslat nejpozději do 5. 9. 2014 do 24.00 hod. na e-mailovou adresu aplikacervv@vladacz. Do předmětu zprávy uveďte: ISSN a název periodika.

Dotazník je nutno vytisknout, podepsat šéfredaktorem nebo osobou jím pověřenou a odeslat písemně nebo datovou schránkou označené č.j. 9813/2014-RVV na obálce, a to na adresu:

RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Nábřeží E. Beneše 4

118 01 Praha 1 – Malá Strana

Obálku označit nápisem „ČASOPIS“

Datová schránka ID: trfaa33

tak, aby byla doručena nejpozději do 5. 9. 2014.

Kontaktní osoba:
PhDr. Zdeněk Roll, CSc.
Telefon: 224 002 606
E-mail: rollzdenek@vladacz

V přílohách jsou pro usnadnění připojeny podklady k předložení přihlášek pro zařazení periodik na Seznam včetně příslušného Seznamu periodik  platného pro rok 2014 (viz příloha České recenzované časopisy platné pro r. 2014).

Ministerstvo zemědělství – odbor 17010

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem