přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Strategické cíle výzkumu do roku 2030

Ministerstvo zemědělství plánuje efektivně investovat veřejné prostředky do aplikovaného výzkumu agrárního sektoru. Výsledky těchto výzkumů mají za cíl ekonomický a společenský přínos při jejich realizaci v rozvoji českého agrárního sektoru.

Za velmi důležité považuje Ministerstvo zemědělství vzdělávání dospělých zaměřené především na informace vyplývající z platné legislativy i odborné vzdělávání a transfer poznatků vědy a výzkumu do praxe.

Neopomenutelné jsou rovněž vzdělávací aktivity spojené s resortní tématikou a zaměřené na mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže. Poradenství se více zaměří na transfer vědeckých poznatků do praxe, podporu inovací a poradenskou podporu podnikatelům.

 

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

 • Zajistit dostatek talentů pro výzkum ve výzkumných organizacích podporovaných Ministerstvo zemědělství

 • Podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou

 • Zvýšit komerční využití výsledků vědy a výzkumu a znalostí výzkumných organizace

 

Příklady opatření k naplňování strategických cílů:

 • Podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou

 • Podpořit zapojení mladých vědců do výzkumu a motivovat studenty získat resortní vzdělání

 • Podpora vstupu mladých lidí do odvětví

 • Využít poradenský systém k informovanosti veřejnosti

 • Ustanovit platformu aktivní spolupráce všech zainteresovaných, kteří by jasně formulovali aktuální a reálné problémy, na které je nutné obrátit pozornost resortního výzkumu

 

Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

 • 9.A. – Speciální poradenství – živočišná a rostlinná výroba

 • 9.E. – Školní závody

 • 9.F. – Podpora poradenství v zemědělství

 • 9.F.e. – Regionální přenos informací prostřednictvím krajských informačních středisek

 • 9.F.i. – Odborné konzultace

 • 9.I. – Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

 • 21. – Podpora center odborné přípravy

 

Program rozvoje venkova 2014–2020:

 • M01 – Předávaní znalostí a informační akce (Zabezpečení a provádění vzdělávacích akcí)

 • M02 – Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství (Poradenství – dotace na poskytnutí poradenské služby)

 • M16 – Spolupráce (Podpora operačních skupin a projektů Evropského inovačního partnerství, Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě, Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování produktů a jejich uvádění na trh)

Související odkazy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem