přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Seminář Aktuální příležitosti pro zapojení do programu Horizon 2020

17.12.2015

Ministerstvo zemědělství (MZe) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie Věd ČR uspořádalo dne 3. 12. 2015 od 9:30 seminář pro pracovníky zemědělského výzkumu, pracovníky Ministerstva zemědělství a další zájemce o otázky evropského výzkumu v oblasti zemědělství, potravin, lesnictví, rybářství a biotechnologie.

Cílem setkání bylo informovat účastníky o strategii evropského výzkumu v dané oblasti o úrovni zapojení českých subjektů do projektů H2020, přispět k výměně zkušeností účastníků evropských projektů a k diskusi o strategii širšího zapojení ČR do Evropského výzkumného prostoru.

Seminář byl rozdělen do dvou tematických celků. První polovina byla, po úvodním slovu Ing. Pavlíny Adam, Ph.D., ředitelky Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství na Ministerstvu zemědělství, věnována informování účastníků semináře o strategii evropského výzkumu v oblasti zemědělství, o úrovni a možnostech zapojení českých subjektů do projektů H2020 a celkově do evropského výzkumného prostoru. Dále o průběhu podávání návrhů projektů a řešení již podpořených projektů.

Zapojení do projektů H2020 s sebou nese nejen další možnosti financování, ale také zvýšení prestiže výzkumných organizací, zlepšení jejich povědomí ve světě a možnost podílet se na řešení zajímavých výzkumných témat ve spolupráci se špičkovými institucemi. Toto téma zpracovala ve své přednášce Ing. Naďa Koníčková z Technologického centra AV ČR, které spolu s kanceláří CZELO v Bruselu nabízí podporu výzkumníkům a výzkumným organizacím v oblasti evropské výzkumné spolupráce.

Seminář pokračoval přednáškou Prof. Ing. Jany Hajšlové, CSc. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která má mnohaleté zkušenost, a to jak ze strany podávání a řešení projektů, tak i ze strany Programového výboru H2020 jehož je členkou.

Druhá část semináře byla věnována zkušenostem, praktickým informacím a doporučením, které získali čeští výzkumní pracovníci při řešení projektů v evropských rámcových programech. Na tento seminář přijali pozvání: doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, Mgr. et Ing. Martina Eiseltová z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Ing. Jana Suchá z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy, Dr. Zuzana Boukalová z METCENAS, o.p.s, Ing. Petr Fučík, Ph.D. z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy a Dr. Ing. Pavel Čermák z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Přednášející informovali publikum o průběhu přípravy projektu, vyhledávání partnerů, práci v rámci konsorcia, vlastním řešení projektu a poskytli zúčastněným cenné rady, které by mohly pomoci novým žadatelům zvýšit pravděpodobnost úspěšnosti jejich projektu.

Po skončení přednášek proběhla diskuze, kde byl největší zájem právě o praktické rady současných řešitelů projektů, a to nejen ohledně řešení projektů, ale také ohledně možnosti zapojení se do projektů H2020 jako oponent projektů.

Velmi nás těší, že seminář posloužil nejen jako místo pro vyslechnutí si přednášek, ale také jako místo setkání, předávání si zkušeností a rad v průběhu přestávky i po skončení semináře.

Rádi bychom poděkovali všem přednášejícím za účast a přípravu svých přednášek, díky nim byl seminář pro všechny velmi přínosný a zajímavý. Dále děkujeme všem účastníkům z řad posluchačů, kterých dorazilo zhruba padesát, a v neposlední řadě děkujeme za spolupráci Technologickému centru AV ČR, se kterým Ministerstvo zemědělství podobné semináře pravidelně organizuje.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici na této adrese: http://www.h2020.cz/cs/spolecenske-vyzvy/potraviny-zemedelstvi/akce/aktualni-prilezitosti-pro-zapojeni-do-programu-horizon-2020

Fotografie ze semináře Fotografie ze semináře

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem