přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2011

26.8.2011

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2011. Ceny za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji byly předány při slavnostním zahájení 38. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 25. srpna 2011.

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2011

Ceny za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji byly předány při slavnostním zahájení 38. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 25. srpna 2011.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2011

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2011

Počátkem letošního roku vyhlásilo ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků za vynikající výsledky výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, dvě veřejné soutěže:

  • veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2011“,
  • a veřejnou soutěž za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství zanejlepší realizovaný výsledek výzkumu   a experimentálního vývoje v roce 2011“.

Ocenění autorů prací v každé soutěži je spojeno s peněžitou odměnou ve výši:

1. cena – 50 000,- Kč

2. cena – 30 000,- Kč

3. cena – 20 000,- Kč

V případě navržení více vysoce kvalitních výsledků ve výzkumu a experimentálním vývoji může ministr zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd na návrh hodnotící komise udělit „Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky ve výzkumu a vývoji“. Tato uznání nejsou spojena s finančním oceněním.

Výsledky veřejných soutěží byly vyhlášeny v rámci oficiálního zahájení výstavy Země živitelka 2011 v Českých Budějovicích dne 25. srpna 2011.

Ocenění předávali náměstek ministra zemědělství PhDr. Juraj Chmiel, CSc. a předseda České akademie zemědělských věd Mgr. Jan Lipavský, CSc.

 V ý s l e d k y   s o u t ě ž í :

„Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2011“

I. cena  (50 000,- Kč) – MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.,za získání nových poznatků v oblasti prevence onemocnění z potravin způsobené bakteriemi rodu Arcobacter. Bylo zjištěno, že ke snížení výskytu těchto bakterií v surovinách živočišného původu lze s úspěchem použít vybrané organické kyseliny.

II. cena (30 000,- Kč) – MVDr. Petra Ondráčková, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za nové poznatky o změnách v distribuci různých typů monocytů, které jsou jedním z druhů bílých krvinek, u zdravých prasat a prasat s experimentálně vyvolanou zánětlivou reakcí. Práce rozšiřuje poznatky o roli jednotlivých typů monocytů v průběhu zánětu u prasete.

III. cena (20 000,- Kč) – RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., zastudium dopadu pesticidů na přirozené nepřátele škůdců plodin. Výsledky studie ukazují, že i když pesticidy užitečné predátory přímo nezabijí, mohou oslabit jejich schopnost přijímat potravu, o to méně pak tito predátoři regulují škůdce.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji - RNDr. Klára Kosová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., za studium problematiky využití chladem indukovaných proteinů dehydrinů jako ukazatelů odolnosti rostlin ječmene vůči nízkým teplotám (mráz).

Finanční ocenění ve výši 5 000 Kč věnuje Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., symbolický šek předalIng. Slavoj Palík, CSc., jednatel - ředitel společnosti.

 

Cena ministra zemědělství zanejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2011“

I. cena  (50 000,- Kč) – Jan Strohalm, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., za realizovanou technologii výroby Živáňské omáčky s brokolicí ve speciální úpravě s cílem zachovat v omáčce podstatnou část vneseného sulforafanu. Díky originálnímu způsobu plnění a sterilace se podařilo zachovat až 70 % původního obsahu této příznivě působící biologicky aktivní látky. Podkladem pro tuto realizovanou technologii je užitný vzor.

Cenu převzala paní Jiřina Průchová z Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i, spoluautorka realizovaného výsledku.

II. cena (30 000,- Kč) - Ing. Zdeněk Volek, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., za certifikovanou metodiku využití lupiny bílé ve výkrmu brojlerových králíků, kterou lze zcela nahradit sójový extrahovaný šrot v krmných směsích.  Krmná směs obsahující lupinu bílou zaručuje příznivou užitkovost brojlerových králíků a nižší výskyt trávicích poruch. Výhodou lupiny bílé je i fakt, že není geneticky modifikována.       

III. cena nebyla udělena.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem