přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Co dělat v případě ztráty osvědčení, změny jména držitele nebo v podobných případech

2.5.2022

Návod, jak požádat o nové osvědčení.

Pokud dojde ke ztrátě, krádeži, nebo zničení osvědčení, případně ke změně jména držitele z důvodu sňatku, rozvodu apod., může jeho držitel požádat o vydání nového. Obvyklá doba vyřízení žádosti je 10 pracovních dnů.

Žádost o vystavení nového osvědčení posílejte písemně, tedy poštou, nebo datovou schránkou (e-mail nestačí), a to s následujícími náležitostmi:

  • důvod žádosti (ztráta, změna jména apod.)
  • číslo osvědčení (pokud je znáte)
  • u osvědčení pro řidiče a průvodce určení, zda požadujete velké, malé (průkaz), či obě osvědčení
  • jméno držitele, datum a místo narození
  • dodací adresa
  • kontaktní telefon

V případě žádosti o nové osvědčení z jiného důvodu než je ztráta nebo krádež zašlete s žádostí i staré osvědčení (u osvědčení pro řidiče a průvodce obě formy).

Bez splnění výše uvedených pokynů nebude nové osvědčení vydáno.

Žádosti posílejte na adresu:

Ministerstvo zemědělství
odbor živočišných komodit a ochrany zvířat
oddělení ochrany zvířat
Ing. Jiří Novák
Těšnov 17
117 05 Praha 1

ID DS: yphaax8

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem