přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kursy k získání odborné způsobilosti - pokusy

27.8.2021

Informace o kursech podle § 15d a § 15e zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Kursy k získání osvědčení o způsobilosti podle § 15d odst. 3 (navrhování pokusů a projektů pokusů), podle § 15d odst. 4 (provádění pokusů na pokusných zvířatech, péče o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat) a podle § 15e odst. 1 a odst. 2 (prodloužení doby platnosti obou osvědčení) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), pořádají Institut celoživotního vzdělávání Veterinární univerzity v Brně, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze, Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

Kursy k získání osvědčení o způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů mohou (zjednodušeně řečeno) absolvovat pouze lékaři, veterinární lékaři a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním v oblasti biologických oborů se zaměřením na zvířata. Na základě získaného osvědčení mohou tyto osoby provádět také pokusy na pokusných zvířatech, pečovat o pokusná zvířata a usmrcovat je.

Pro absolvování kursu k získání osvědčení o způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat není požadováno žádné předchozí specializované vzdělání.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Nastal čas, kdy průběžně končí sedmiletá platnost osvědčení absolventům kursů podle § 15d odst. 3 a odst. 4 zákona. Doporučujeme zkontrolovat si dobu platnosti osvědčení, a pokud se blíží její ukončení, VČAS ABSOLVOVAT PRODLUŽOVACÍ KURS - TEDY PŘED UPLYNUTÍM PLATNOSTI OSVĚDČENÍ, JINAK OSVĚDČENÍ DEFINITIVNĚ POZBUDE PLATNOST a pro práci s pokusnými zvířaty bude nutné absolvovat celý základní týdenní kurs. Výjimky zákon neumožňuje.

Ohledně termínů prodlužovacích kursů podle § 15e odst. 1 a odst. 2 zákona doporučujeme sledovat webové stránky školicích středisek výše na této stránce.

Upozorňujeme také na to, že zájemci o absolvování prodlužovacího kursu jsou povinni při přihlašování předložit své osvědčení (nebo jeho kopii), kterému se blíží ukončení platnosti.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem