přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výbor pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely

Základní údaje o VOZPVU.

Podle § 20b odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zřídilo Ministerstvo zemědělství Výbor pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely (VOZPVU). Tento výbor není součástí Ústřední komise pro ochranu zvířat.

VOZPVU poskytuje státním orgánům příslušným ke schvalování projektů pokusů a odborným komisím podle uživatelských zařízení poradenství, pokud jde o získání, chov a umístění pokusných zvířat, péči o ně a používání pokusných zvířat k pokusům, a zaručuje, že jsou sdíleny osvědčené postupy; na úseku ochrany pokusných zvířat přijímá za účelem zamezení opakování pokusů od ostatních členských států Evropské unie údaje, které vznikají při pokusech uznaných právními předpisy Evropské unie, pokud není třeba provést v souvislosti s těmito údaji další pokusy pro účely ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, a předává je státním orgánům příslušným ke schvalování projektů pokusů, kontaktnímu místu, případně odborným komisím uživatelských zařízení. (Více o činnosti VOZPVU v § 20b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů).

Předsedu a členy výboru pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely jmenuje a odvolává ministr zemědělství.

Členové VOZPVU:
doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D. - předseda
RNDr. Kristina Kejlová, Ph.D.
Ing. Petra Plodíková
RNDr. Hana Tejkalová, Ph.D.

Adresa pro zasílání písemností:
Ministerstvo zemědělství
Výbor pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely
Těšnov 17
117 05 Praha 1

e-mail: vozpvu@mzecz

Zprávy o činnosti výboru naleznete v přílohách níže.

Přílohy