přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace z oddělení ochrany zvířat

V této sekci naleznete stanoviska, vyjádření a výzvy, které zaujímá oddělení ochrany zvířat MZe k aktuálním problémům ochrany zvířat, nebo na vyžádání.


zobrazit po
  • 1
8.7.2020

Vyjádření k dlouhotrvající přepravě hospodářských zvířat do vzdálenějších třetích zemí PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 212 KB)


17.12.2018

Výklad k problematice napadení zvířete jiným zvířetem v lidské péči nebo člověkem v souvislosti s odborným vyjádřením orgánu veterinární správy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 345 KB)


16.3.2018

Výklad k problematice chovu většího počtu psů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 293 KB)


31.1.2017

Výklad k problematice zvláštního opatření, zejména k umístění týraného zvířete do náhradní péče PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 441 KB)


25.2.2011

Vyjádření k častým chybám ve správních řízeních o správních deliktech (včetně přestupků) podle zákona č. 246/1992 Sb. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 300 KB)


18.2.2011

Vyjádření k výši sankcí na úseku ochrany zvířat proti týrání PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 199 KB)


31.8.2010

Vyjádření k problematice označování psů čipem podle obecně závazné vyhlášky obce a k vlivu čipování na zdravotní stav psa PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 150 KB)


4.6.2010

Vyjádření k problematice zřizování útulků a tzv. depozit PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 103 KB)


25.5.2010

Výklad k problematice odborného vyjádření orgánu veterinární správy podle § 24a odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 118 KB)


16.2.2010

Informace o nové trestněprávní úpravě na úseku ochrany zvířat proti týrání - k zákonu č. 40/2009 Sb., trestnímu zákoníku (od 1. 1. 2010) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 95 KB)


21.1.2010

Vyjádření k právní úpravě povinností při přepravě zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a při přepravě hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 191 KB)


4.1.2010

Vyjádření k problematice postihu za únik zvířete v zájmovém chovu a nevedení psa na vodítku po novelizaci zákona na ochranu zvířat provedené zákonem č. 291/2009 Sb. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 109 KB)


4.6.2009

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)


1.6.2009

Vyjádření k povinnosti opatřit psa náhubkem stanovené v obecně závazné vyhlášce obce vydané podle zákona na ochranu zvířat proti týrání PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 100 KB)


2.4.2009

Informace k problematice toulavých a opuštěných zvířat, handicapovaných zvířat; kam se obrátit při podezření na týrání zvířat PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 112 KB)


5.2.2009

Vyjádření k problematice reprodukce chovných psů podle vyhlášky o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 93 KB)


5.2.2009

Vyjádření k právní úpravě povinností při přepravě zvířat, včetně koní, z hlediska ochrany zvířat PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 122 KB)


1.12.2008

Informace - právo vstupu Policie ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 104 KB)

Právo vstupu Policie ČR do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek, je-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře (stav od 1. 1. 2009).

zobrazit po
  • 1