přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výměna osvědčení a průkazů osob přepravujících zvířata

2.5.2022

Stále ještě je velké množství osob, které mají neplatné osvědčení a průkazy (čísla CZ 00001 - CZ 02110, datum vydání před 30.6.2006)!

Již v lednu 2007 nabylo účinnosti ve všech zemích EU, tzn. i v ČR, nařízení Rady (ES) č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97. Jednou ze změn, způsobených tímto nařízením, je nutnost výměny Osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata a Průkazů osoby přepravující zvířata, vydaných na základě dřívějšího znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, za nová Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce podle čl. 17 odst. 2 výše zmíněného nařízení Rady (ES). Dále je nutno při výměně držitele osvědčení se s novým nařízením Rady seznámit.

Krajské veterinární správy oslovily na přelomu let 2006 a 2007 v této věci registrované přepravce zvířat a těm, kteří na jejich výzvu reagovali, výměnu provedly.

Ještě však je mnoho držitelů starých, již neplatných osvědčení a průkazů, kteří si jejich výměnu neprovedli (v roce 2021 cca 400!).

Vyzýváme proto všechny držitele starých osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata a průkazů osoby přepravující zvířata, kteří si dosud tyto doklady nevyměnili, aby se o nová osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce přihlásili osobně, písemně, mailem nebo telefonicky na Ministerstvu zemědělství.
Jedná se o doklady vydané do 30.6.2006. Později vydaná osvědčení jsou již platná.

Pro získání nového osvědčení je třeba uvést jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo starého průkazu osoby přepravující zvířata (příp. číslo starého osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata) a adresu, na kterou je možno nové doklady zaslat.

Kontaktní údaje pro výměnu:

Ing. Jiří Novák
Ministerstvo zemědělství
odbor živočišných komodit a ochrany zvířat
oddělení ochrany zvířat
Těšnov 17
117 05 Praha 1

tel. 221 812 441
e-mail ooz@mzecz

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem