přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Materiály potřebné pro dopravce přepravující zvířata

Potřebné předpisy

 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97. S tímto nařízením se musí seznámit především osoby, které vykonávají činnosti související s přepravou zvířat.
 • Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.

Potřebné formuláře a dokumenty (schválení provádí příslušná krajská veterinární správa Státní veterinární správy):

 1. Pro dopravce přepravující zvířata nad 65 km do 8 hodin – TYP 1
  • Žádost o Povolení dopravce
  • Rejstřík vozidla pro přepravu zvířat (ke stažení vpravo v Souvisejících okazech), který musí mít řidič/průvodce s sebou, samozřejmě řádně vyplněný. Rejstřík vozidla vede dopravce při všech přepravách zvířat pro vozidla dopravující zvířata na vzdálenost delší než 50 km. Dopravce jej na vyžádání předloží kontrolním orgánům a vyplněné formuláře uchovává po dobu 3 let.
 2. Pro dopravce přepravující zvířata nad 8 hodin - TYP 2
  • Žádost o Povolení dopravce
  • Pro získání povolení Povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty je potřeba podle druhu přepravovaných zvířat vyplnit dotazník (ke stažení vpravo v Souvisejících okazech):
   • buď pro přepravu domácích koňovitých, domácího skotu, ovcí, koz a prasat,
   • nebo pro přepravu ostatních zvířat.
  • Kniha jízd - doklad určený pro přepravu zvířat, který nemá s obecně známou knihou jízd ("staskou") nic společného.
  • Tato Kniha jízd se skládá z několika částí. Všechny části musí mít řidič/průvodce v příslušném počtu kopií s sebou, samozřejmě řádně vyplněné. Věnujte zvláštní pozornost části "Poučení" a důsledně dodržujte pokyny v něm uvedené!

Označování vozidel přepravujících živá zvířata

Podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 je stanoveným způsobem označení vozidla přepravujícího zvířata nápis TRANSPORT ZVÍŘAT, případně do zahraničí LIVE ANIMALS TRANSPORT (velikost písma ani barva není stanovena).

Tento nápis lze ještě doplnit doporučeným označením - symbolem. Jestliže dopravce tento doporučený symbol použije, měl by být minimálně ve velikosti A4 umístěn na přední i na zadní části vozidla. Symbol se použije, jen pokud vozidlo právě přepravuje zvířata; při jízdě bez zvířat je vozidlo neoznačené.9.1.2009

Kniha jízd podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005

Doklad určený pro přepravu zvířat při dlouhotrvajících cestách (tzn. nad 8 hodin).