přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

EUR-Lex Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91 zakazující používání nášlapných pastí ve Společenství a zakazující do Společenství zavádět kožešiny a zboží vyrobené z jistých druhů volně žijících zvířat pocházejících ze zemí, kde jsou k jejich odchytu požívány nášlapné pasti nebo jiné lapací metody, které nesplňují mezinárodní humánní normy pastí

Číslo předpisu: 3254/1991
CELEX: 31991R3254
Detail: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991R3254:CS:NOT
Téma: Ochrana zvířat
Typ: Nařízení