přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Útulky po novele zákona na ochranu zvířat

Novela zákona na ochranu zvířat zavádí v § 25 odst. 4 nové povinnosti pro provozovatele útulků.

Tyto povinnosti jsou:

  • provozovat internetové stránky útulku a zveřejňovat na nich aktuální seznam všech zvířat v útulku s jejich fotografií a datem a místem nálezu,
  • poskytnout při předání každého zvířete bezplatně novému chovateli v písemné podobě informace o dosavadním způsobu krmení zvířete a popis následné péče o ně.

Co je považováno za internetové stránky útulku?

  1. Webové stránky zřízené konkrétním útulkem (případně jeho provozovatelem).
  2. Internetové stránky s jednoznačnou adresou typu www.utulek.cz, www.obec.cz, u kterých je útulek (nebo jeho zřizovatel) také správcem těchto stránek, který jako jediný může měnit jejich obsah.

Uveřejňování zvířat na sociálních sítích (facebook, instagram a další) se nepovažuje za splnění zákonné povinnosti.

Jaká zvířata je útulek povinen zveřejňovat?

  • toulavá zvířata,
  • opuštěná zvířata,
  • mláďata, která se toulavým nebo opuštěným zvířatům v útulku narodila.

Povinnost se nevztahuje na zvířata, která byla sice do útulku umístěna, ale nejedná se o zvířata toulavá nebo opuštěná (např. zvířata ve vztahu, ke kterým je vedeno správní nebo trestní řízení).

Jaké informace je útulek povinen u těchto zvířat zveřejňovat?

  • fotografii zvířete
  • místo nálezu
  • datum nálezu

Jaké jsou další povinnosti útulku?

Poskytnout při předání každého zvířete bezplatně novému chovateli písemné informace o dosavadním způsobu krmení zvířete a popis následné péče o ně; tato povinnost se vztahuje na všechna předávaná zvířata (bez ohledu na to, z jakého důvodu byla zvířata v útulku umístěna), tj. nejen na ta, která musí zveřejňovat.

Povinnost vést doklady a informace uvedené v § 25 odst. 3 zákona ve vztahu ke všem zvířatům, která jsou v útulku umístěna, nejen ve vztahu ke zvířatům toulavým a opuštěným.

Změna pro obce

Novela „možnost obce“ nahradila „povinností obce“ nechat trvale označit osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona toulavé a opuštěné psy v obci, kteří dosud označeni nejsou, a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem.

Přílohy