přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
1.4.2003

Nakládání s majetkem státu ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích upravuje způsoby a podmínky hospodaření s majetkem České republiky, vystupování státu v právních vztazích, jakož i postavení...


20.3.2003

Jak žádat o statistické informace dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Na statistické informace týkající se resortu Ministerstva zemědělství (dále též "MZe") má právo každý, kdo o ně požádá.


27.6.2006

Podnět k provedení přezkumného řízení pravomocného správního rozhodnutí krajského úřadu nebo Magistrátu hl.m. Prahy

Podnět k provedení přezkumného řízení je oprávněn podat účastník řízení. Jinak obecně může podat podněty kdokoliv a Ministerstvo zemědělství je vyhodnotí podle ustanovení § 42 správního řádu...