přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Životní situace


13.5.2021

Mezinárodní obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Dovoz a vývoz v rámci členských zemí EU (dále jen "obchodní výměna"), probíhá v režimu směrnice Rady 1999/105/ES, o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh (dále jen...


10.1.2020

Úhrada nákladů na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděná ve veřejném zájmu (§ 35 lesního zákona)

Stát hradí nebo podporuje protipovodňová opatření, protierozní opatření, odstraňování následků živelních pohrom a úpravu vodního režimu lesních půd.


13.3.2020

Částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - § 24 lesního zákona

Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu je závazným ustanovením lesního hospodářského plánu (dále jen "LHP") nebo lesní hospodářské osnovy (dále jen...


19.1.2021

Těžba dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy

Těžbu dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy, lze provést jen se souhlasem...


14.2.2020

Žádost o udělení licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a k zalesňování podle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel uvádějící reprodukční materiál do oběhu musí mít pro svoji činnost platnou licenci udělenou Ministerstvem zemědělství podle § 20 - 22 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním...