přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Novinky FAO - „Index cen potravin FAO v únoru opět mírně klesl, ceny cukru od února 2017 rekordní“

3.3.2023

Podle nejnovějšího reportu FAO z 3. března 2023, se hodnota FAO Food Price Indexu v únoru oproti lednu nepatrně snížila o 0,6 %, a pokračovala tak v klesajícím trendu již 11. měsíc v řadě.

FAO Price Index

Únor 2023

(k lednu 2023)

Únor 2023

(k únoru 2022)

Mléčné výrobky

- 2,7 %

- 7,2 %

Cukr

+ 6,9 %

+ 11,5 %

Obilniny

- 0,1 %

+ 1,4 %

Rostlinný olej

- 3,2 %

- 48,4 %

Maso

- 0,1 %

- 1,7 %


S nejnovějším poklesem index sestoupil o 18,7 % z maxima, kterého dosáhl v březnu 2022. Mírný meziměsíční pokles indexu byl podpořen hlavně výraznějším poklesem cenových indexů rostlinných olejů a mléčných výrobků spolu s dílčími poklesy indexů obilovin a masa, což více než kompenzovalo prudký nárůst indexu cen cukru.

FAO Dairy Price Index (mléčné produkty) v únoru poklesl o 2,7 % v porovnáním s lednem a o 7,2 % ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. Pokles je způsoben nižšími cenami všech mléčných výrobků, přičemž nejprudší pokles nastal u másla a sušeného odstředěného mléka. Pokles cen podpořila přetrvávající slabá globální poptávka zejména u krátkodobých dodávek, a to i přes značné navýšení nákupů ze strany asijských zemí v posledních týdnech. Kromě toho mají vliv také zvýšené zásoby, včetně zásob másla, sýrů a sušeného odstředěného mléka v západní Evropě, kde se produkce mléka v posledních měsících pohybovala nad běžnými průměry.

FAO Sugar Price Index (cukr) v únoru dosáhl zvýšení 6,9 % oproti lednu 2023 a dosáhl tak nejvyšší úrovně od února 2017. Únorové zvýšení ceny souviselo především s nižší předpokládanou celkovou výrobou cukru v Indii na období 2022/23. Obavy z nižší dostupnosti vývozu z Indie při silné globální poptávce tak podpořily růst ceny. Dobrý průběh sklizně v Thajsku a vydatné srážky v klíčových pěstitelských oblastech Brazílie ale zabránily ještě výraznějšímu růstu. K omezení tlaku na cenu přispěl také pokles cen ropy na mezinárodním trhu a ceny etanolu v Brazílii.

FAO Cereal Price Index (obilniny) oproti lednu nepatrně klesl o 0,1 % a zaznamenal o 1,4 % vyšší hodnoty než před rokem. Po 3 měsících poklesu se mezinárodní ceny pšenice v únoru mírně zvýšily (o 0,3 %). Přetrvávají obavy ze sucha v klíčových produkčních oblastech v USA a trvá silná poptávka po dodávkách z Austrálie. Ale velká konkurence mezi vývozci pomohla omezit růst cen. Světové ceny kukuřice meziměsíčně vzrostly jen o 0,1 %. Vliv mělo zhoršení produkčních podmínek v Argentině, zpoždění setby pro druhou sklizeň spolu se silným růstem vývozu v Brazílii a nízká poptávka po dodávkách z USA. Naopak ceny čiroku se v únoru nepatrně snížily (o 0,2 %), stejně jako cena ječmene (o 0,9 %). Mezinárodní ceny rýže v únoru oslabily o 1 %, protože se obchodní aktivity většiny hlavních asijských vývozců zpomalily, zatímco jejich národní měny vůči americkému dolaru oslabily (zejména v Thajsku).

FAO Vegetable Oil Price Index (rostlinný olej) poklesl v únoru o 3,2 % a je na nejnižší úrovni od začátku roku 2021. Pokračující oslabení indexu bylo způsobeno nižšími cenami palmového, sójového, slunečnicového a řepkového oleje. Mezinárodní ceny palmového oleje v únoru klesaly již 3. měsíc v řadě kvůli přetrvávající slabé světové poptávce a navzdory nižší sezónní produkci z hlavních pěstitelských oblastí v jihovýchodní Asii. Ceny sójového oleje rovněž klesaly, což bylo podpořeno snížením nákupů z klíčových dovozních zemí a vyhlídkami na rostoucí produkci Jižní Ameriky. Co se týče slunečnicového a řepkového oleje, světové ceny se nadále pohybovaly po klesající trajektorii, kterou stlačovala jejich dostatečná globální dostupnost.

FAO Meat Price Index (maso) se v únoru lehce snížil o 0,1 % oproti předchozímu měsíci a dostal se na o 1,7 % nižší hodnoty než před rokem. V únoru ceny drůbežího klesaly již 8.měsíc v řadě, což reflektovalo bohaté světové zásoby při mírnější poptávce po dovozu, a to bez ohledu na výskyt ohnisek ptačí chřipky v několika předních produkčních zemích. Naproti tomu mezinárodní ceny vepřového vzrostly, k čemuž přispěly obavy trhu z nízké dostupnosti jatečných prasat kvůli rostoucí vnitřní poptávce v Evropě. Ceny hovězího byly po nepřetržitém poklesu od června 2022 stabilní, protože lepší dovozní odbyt zejména ze severní Asie vedl k relativně dobré rovnováze světové poptávky s aktuálními dodávkami. Ceny skopového zůstaly také v podstatě beze změny, protože světová poptávka byla adekvátní k absorbování zvýšených dodávek z Austrálie.

 

Ing. Martina Nádvorníková
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe
+420 221 814 623

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem