přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Základní informace o mezinárodních organizacích


zobrazit po
25.11.2022

Publikace OECD „Vodohospodářský sektor v Litvě“ a „Nejistota v oblasti potravinového zabezpečení“

V září 2022 vydalo OECD dokument věnující se reformě v oblasti zásobování vodou a čištění odpadních vod v Litvě, ve stejném měsíci pak byl OECD zveřejněn dokument zabývající se nejistotami v oblasti potravinového zabezpečení ve světě.


25.11.2022

Informace FAO - „Geografie obchodu s potravinami a zemědělskými produkty“

Podle nově zveřejněné interaktivní studie FAO hraje mezinárodní obchod zásadní roli v našem každodenním životě.


21.11.2022

Informace FAO - „Index cen potravin za říjen“ a „FAO posiluje svou přítomnost na Ukrajině“

V listopadu vzdalo FAO pravidelnou informaci o vývoji cen sledovaných zemědělských komodit, ve stejném měsíci vzdalo FAO zprávu o posilování své přítomnosti na Ukrajině.


11.11.2022

Publikace OECD – „Alternativní proteiny“ a „Pohled ministrů na transformaci – výstupy jednání ministrů zemí OECD 3.-4.listopadu 2022“

V září 2022 vydalo OECD dokument věnující se aktuálním alternativám masných bílkovin, na začátku listopadu pak byla OECD zveřejněna deklarace ze zasedání Výboru pro zemědělství OECD na úrovni ministrů.


4.11.2022

Využití automatizace k transformaci zemědělsko-potravinářských systémů - obavy ze ztráty pracovních míst a nerovnosti

Podle nově zveřejněné zprávy FAO hraje podstatnou roli při zefektivňování výroby potravin automatizace zemědělství. Tato publikace popisuje, jakým způsobem může automatizace zemědělsko-potravinářských systémů přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje, a nabízí tvůrcům politik doporučení, jak maximalizovat přínosy a naopak minimalizovat rizika.


27.10.2022

Publikace OECD - „Hodnota půdy“ a „Vazby venkova s městy v Polsku“

V červnu 2022 vydalo OECD dokument věnující se politikám v oceňování půdy, v stejném měsíci byla vydána publikace zabývající se vztahy mezi venkovem a městy v Polsku.


27.10.2022

Seminář k Světovému dni výživy přiblížil globální i lokální rybolov a akvakulturu

Dne 25. 10. 2022 Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Společností pro výživu uspořádalo seminář ke Světovému dni výživy na téma „Mezinárodní rok drobného rybolovu a akvakultury v kontextu potravinového zabezpečení“.


21.10.2022

Index cen potravin FAO klesal v září 2022 již šestý měsíc po sobě

Index cen potravin FAO (FAO Food Price Index) podle zprávy vydané dne 7. října 2022 poklesl meziměsíčně v září o 1,1 % a současně klesal již šestý měsíc po sobě. Pokles odrážel snížení mezinárodních cen rostlinných olejů, masa, cukru a mléčných výrobků, avšak za současného nárůstu cen obilovin. V meziročním srovnání se zářím 2021 však došlo k nárůstu o 5,5 %.


14.10.2022

Novinky OECD - „Lepší regulace v EU“ a „Role obchodních politik při strukturálních změnách“

V červnu 2022 vydalo OECD dokument věnující se regulatorní praxi EU, v stejném měsíci byla vydána publikace zabývající se úspěšností politik při podpoře strukturální transformace hospodářství.


11.10.2022

Náměstek ministra zemědělství Jiří Šír reprezentuje EU v pozici CZ PRES na 50. zasedání Výboru pro světové potravinové zabezpečení (CFS)

V návaznosti na ministerský segment zasedání ke globální potravinové krizi vystoupil Jiří Šír v diskuzi v plénu se společnou pozicí EU a jejích členských států.

zobrazit po