přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Základní informace o mezinárodních organizacích


zobrazit po
17.3.2023

Nová zpráva OSN se zaměřuje na potravinové zabezpečení a výživu v Evropě a Střední Asii a ukazuje cestu k cenově dostupnější a udržitelnější výživě

Pandemie COVID-19 a vypuknutí války na Ukrajině vyvíjejí obrovský tlak na potravinové zabezpečení a dostupnost zdravé výživy v Evropě a Střední Asii.


10.3.2023

Publikace OECD – „Rizikové faktory související s výživou“ a „Sanitární a fytosanitární schvalovací procedury“

V únoru vydalo OECD dokument věnující se rizikovým faktorů souvisejícím s výživou, ve stejném měsíci pak byl OECD zveřejněn dokument zabývající se schvalovací postupy v sanitární a fytosanitární oblasti.


3.3.2023

Novinky FAO - „Index cen potravin FAO v únoru opět mírně klesl, ceny cukru od února 2017 rekordní“

Podle nejnovějšího reportu FAO z 3. března 2023, se hodnota FAO Food Price Indexu v únoru oproti lednu nepatrně snížila o 0,6 %, a pokračovala tak v klesajícím trendu již 11. měsíc v řadě.


24.2.2023

Publikace OECD – „Databáze politik v oblasti klimatu v jednotlivých zemích“ a „Příručka k orientaci v databázích shromažďujících informace o preferenčních clech“

V listopadu2022 vydalo OECD dokument věnující se srovnávání implementace klimatických politik, v únoru letošního roku pak byla OECD zveřejněna příručka zabývající se analyzováním preferenčních cel.


17.2.2023

Informace FAO – 10. únor Mezinárodním dnem luštěnin

Světový den luštěnin se pravidelně slaví 10. února a při té příležitosti Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) zdůraznila význam luštěnin jako jsou fazole, čočka, hrách a cizrna ve zvyšování odolnosti zemědělských systémů a zlepšení výživy díky jejich nízké spotřebě vody, odolnosti vůči suchu a klimatické změně a díky jejich dobré výživové hodnotě.


10.2.2023

Zprávy z OECD: Usnadňování obchodu a elektronická certifikace v obchodu s živočišnými produkty

V červenci 2022 vydalo OECD dokument věnující se reformám vedoucím k usnadňování mezinárodního obchodu, v únoru letošního roku pak byl OECD zveřejněn dokument zabývající se elektronickou certifikací v obchodu s živočišnými produkty.


3.2.2023

Rok 2023 zvolen FAO „Rokem prosa“

Na svém 75. zasedání v březnu 2021 vyhlásilo Valné shromáždění OSN rok 2023 Mezinárodním rokem prosa (IYM - International Year of Millets). Mezinárodní rok prosa je příležitostí ke zvýšení povědomí o prosu, jeho specifikách v pěstování, možnostech využití a výhodách ze zemědělského a zdravotního hlediska.


27.1.2023

Publikace OECD - "Účinnost agro-environmentálních opatření“ a „Odolné vodohospodářské systémy“

V září 2022 vydalo OECD dokument věnující se efektivitě agro-environmentálních plateb, počátkem listopadu pak byl OECD zveřejněn dokument zabývající se strategiemi vedoucími k docílení odolných vodohospodářských systémů.


20.1.2023

Novinky FAO - výstupy summitu GFFA „Klimatické investice jsou klíčové pro zvýšení odolnosti, účinnosti, udržitelnosti a inkluzivity zemědělsko-potravinářských systémů“

Pro transformaci světových zemědělsko-potravinářských systémů tak, aby se staly odolnějšími, efektivnějšími, udržitelnějšími a inkluzivnějšími, je nezbytné zvýšit investice.


6.1.2023

Publikace OECD - „Inovace na venkově“ a „Ekologická stopa potravinových systémů“

V září 2022 vydalo OECD dokument věnující se posilování inovací ve venkovských oblastech, ve stejném měsíci pak byl OECD zveřejněn dokument zabývající se otázkou environmentálních dopadů potravinových řetězců.

zobrazit po