přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úsek zemědělství a životního prostředí Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu

Informace o Stálém zastoupení ČR při Evropské unii a o činnosti úseku zemědělství a životního prostředí SZ ČR při EU.

Základním úkolem Stálého zastoupení ČR při EU je hájit a zastávat zájmy České republiky v Evropské unii, koordinovat politiku unijní s politikou národní, zabezpečovat komunikaci mezi orgány státní správy ČR a institucemi Evropské unie. Stálé zastoupení rovněž pozorně sleduje a analyzuje vývoj jednotlivých politik EU a informuje o něm Ministerstvo zahraničních věcí a další státní instituce České republiky, zasílá jim příslušnou dokumentaci a komentáře.

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu je rozděleno na 4 sekce, které se dále dělí na úseky, které zastřešují jednotlivé politiky a oblasti zájmu. Z hlediska zemědělství je pro nás styčným bodem úsek Zemědělství a životního prostředí.

Činnost úseku je zaměřena zejména na expertní a diplomatické působení v orgánech EU zabývajících se agendami v oblastech zemědělství, bezpečnosti potravin, biotechnologií, rostlinolékařské a veterinární problematiky, rybolovu, rozvoje venkova, sektorových operačních programů, zemědělského obchodu a dále v oblasti životního prostředí, agendy týkající se Codexu Alimentarius, spolupráce s FAO, EFTA, OECD včetně přípravy příslušných legislativních aktů, obchodních jednání a sledování vývoje ve strategii, politikách a legislativě EU a včetně spolupráce při zajišťování čerpání prostředků pro projekty v ČR v rámci strukturálních a regionálních fondů. Spolupracuje také na přípravě expertních misí v ČR a prezentaci zemědělských výrobků v EU.

Podrobné informace o Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu, vč. informací o personálním obsazení úseku Zemědělství a životního prostředí, naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.