přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Projednávání reformy SZP v Radě pro zemědělství a rybářství


18.4.2013

Kompromisní text irského předsednictví (obecný přístup Rady)

Po dlouhých hodinách tvrdého vyjednávání ministři zemědělství EU nalezli dne 19. 3. 2013 v rámci Rady pro zemědělství a rybářství shodu na společném postoji Rady k čtyřem reformním návrhům k budoucí podobě Společné zemědělské politiky. Tento mandát byl základem pro další projednávání reformy v rámci trialogů s EP a EK.


18.4.2013

Zpráva o pokroku - kyperské předsednictví PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 366 KB)

Zpráva o pokroku dosaženého za kyperského předsednictví v oblasti reformy Společné zemědělské politiky byla prezentována na jednání Rady pro zemědělství a rybářství, která se uskutečnila ve dnech 18. – 19. 12. 2012. Kyperské předsednictví na závěr svého šestiměsíčního předsednictví v Evropské radě upustilo od snahy dosáhnout dohody o částečném obecném přístupu a vyjednávání zakončilo pouze předložením této Zprávy doplněné konsolidovanými texty k jednotlivým legislativním návrhům. Řada otázek v této oblasti zůstala stále otevřena a mezi sporné body patřilo zejména otázka konvergence přímých plateb, zastropování přímých plateb či ozelenění. Rozhodující diskuse se tak přesunuly na irské předsednictví.


18.4.2013

Zpráva o pokroku - dánského předsednictví PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 218 KB)

Dne 18. 6. 2012 na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Lucemburku přednesli zástupci dánského předsednictví Zprávu o pokroku, kterého se jim podařilo dosáhnout v diskuzi o reformě Společné zemědělské politiky. Zpráva shrnuje dosavadní pokroky v jednání i dosud nevyřešené body, které musí být předmětem další debaty. Podle očekávání k důležitým a nevyřešeným tématům patřilo zastropování přímých plateb, konvergence a sbližování přímých plateb napříč regiony a členskými státy EU a požadavky na „ozelenění" SZP.


5.3.2012

Závěry maďarského předsednictví k legislativním návrhům budoucí SZP

Maďarské předsednictví využilo výsledků politických jednání, aby na základě konsensu delegací připravilo na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 17. 3. 2011 návrh Závěrů Rady. Předsednictví se ovšem nepodařilo získat podporu sedmi členských zemí, a proto byl text přijat jako Závěry předsednictví s podporou kvalifikované většiny členských států. Hlavní překážkou pro schválení plnohodnotných závěrů Rady se stala především malá ambicióznost textu, problematické formulace v kontextu financovaní Společné zemědělské politiky, budoucí podoba tržních opatřeni a rovněž nedostatečný akcent na vyrovnání podmínek mezi členskými státy.