přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Evropská komise – DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin)

17.2.2020

Hlavním posláním Ředitelství F – Health and food audits and analysis (dříve známé jako FVO) DG SANTE je uplatňovat efektivní kontrolní systém potravinové bezpečnosti v členských státech EU, kontrolovat shodu legislativy v oblasti potravinové bezpečnosti v rámci EU a dohlížet na implementaci veterinární, rostlinolékařské a potravinářské legislativy. Cílem kontrolních a zjišťovacích misí DG SANTE je získat v ucelené formě nejnovější informace o organizaci kontrolních systémů bezpečnosti potravin a krmiv v členských státech a vyhodnotit způsob implementace příslušné unijní legislativy. Zaměření těchto misí je velice široké a pokrývá problematiku všech dozorových orgánů i dalších institucí České republiky.

Hlavními partnery při těchto misích pro odbor pro vztahy s EU jsou odborné útvary Ministerstva zemědělství, odborné útvary Ministerstva zdravotnictví, Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ad.

Mise DG SANTE jsou zaměřeny na zdraví a pohodu zvířat, potraviny a krmiva živočišného či neživočišného původu, dovozní kontroly potravin, veterinární léčiva a jejich rezidua, hygienu a bezpečnost potravin, ochranu zdraví rostlin, vedlejší živočišné produkty apod.

 

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem