přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontrolní a auditní mise EU

Za koordinaci přípravy a zabezpečení průběhu kontrolních, zjišťovacích a auditních misí dozorových orgánů z Evropské komise (DG SANTE, DG AGRI, DG MARE), Evropského účetního dvora (EÚD) a Evropského úřadu pro potírání podvodných jednání (OLAF), konaných v České republice, odpovídá v rámci MZe odbor pro vztahy s EU. Pracovníci tohoto odboru přitom úzce spolupracují s dalšími odbornými útvary MZe, kompetentními odbornými orgány na resortní i meziresortní úrovni, Stálým zastoupením ČR při EU a příslušnými unijními orgány. Ředitel/ka odboru pro vztahy s EU je kontaktní osobou zodpovědnou za komunikaci s dozorovými orgány EU, pokud jde o aktivity související s koordinací přípravy a zabezpečením průběhu mise.

Koordinace přípravy a průběhu kontrolních, zjišťovacích a auditních misí podle odborného zaměření probíhá vždy ve spolupráci s příslušným odborným útvarem MZe a příslušnou kompetentní autoritou. Zástupce odboru se účastní průběhu misí a neodkladně reaguje na případná negativní zjištění nebo dodatečné požadavky unijních inspektorů a auditorů, resp. zabezpečuje transfer těchto poznatků a požadavků na zodpovědné úseky.