přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

České předsednictví EU

Kontakt pro média

Mgr. Tereza Kubálková

Contact person for Czech Presidency


Mgr. Tereza Kubálková
tel. +420 221 812 135
mob. +420 777 367 519
terezakubalkova@mzecz {TerezaKubalkova@mzecz}


zobrazit po
28.11.2022

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula: Inovace v zemědělství jsou nezbytné pro zajištění potravinové bezpečnosti

Tisková zpráva – Inovace v zemědělství, vědecký pokrok, zkracování potravinového řetězce a omezení plýtvání – to je udržitelná cesta, jak zajistit kvalitní a dostupné potraviny pro populaci. Těmto tématům se věnoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) na dnešní mezinárodní vědecké konferenci o zemědělsko-potravinářské udržitelnosti a inovacích uspořádané v rámci českého předsednictví v Radě EU. Konference bude pokračovat i zítra.


22.11.2022

V Praze se setkali vodní ředitelé zemí Evropské unie, řešili, jak zlepšit stav podzemních i povrchových vod

Tisková zpráva – Ve dnech 20. – 22. listopadu 2022 se konalo v Praze neformální jednání vodních ředitelů členských států zemí EU, zástupců Evropské komise, států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a kandidátských zemí. Hlavním tématem byla Rámcová směrnice o vodách a její implementace. Cílem směrnice je zajistit, aby evropské povrchové a podzemní vody byly v dobrém stavu. Akce se uskutečnila v rámci českého předsednictví.


21.11.2022

Rada EU pro zemědělství a rybolov: Zemědělství je závislé na zdravé přírodě. Důležitá je rovnováha mezi její ochranou a zajištěním potravin

Tisková zpráva – Novou strategii EU pro lesy do roku 2030, Nařízení o obnově přírody nebo dostupnost hnojiv za přijatelné ceny řešili ministři zemědělství EU dnes na Radě v Bruselu. Ministři řešili podmínky zavedení strategie pro lesy do praxe. Evropská komise navrhla problémy na trhu s hnojivy řešit např. pomocí využití dočasného krizového rámce veřejné podpory nebo krizové rezervy. Přislíbila také, že zřídí systém pro sledování vývoje trhu a cen hnojiv v celé EU. Cíle pro obnovu přírody spadají do oblasti životního prostředí, ale mají významné dopady i na zemědělství, lesnictví a vodní ekosystémy. Jednání vedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).


Datum konání: 16.11.2022  13:30 – 14:00

Pozvánka na neformální „off-record“ brífink k programu Rady Agrifish

Vážení zástupci médií, Ministerstvo zemědělství vás zve na neformální „off-record“ brífink náměstka Sekce EU a zahraničních vztahů Jiřího Šíra…


11.11.2022

Po šesti letech povinného nutričního značení na potravinách se připravuje jeho revize. Přibližně polovina států Evropské unie je pro dobrovolnost

Tisková zpráva – Označování výživových hodnot na přední straně obalu a jeho dopadům na udržitelné označování potravin se věnovala konference, kterou včera v Bruselu pořádalo české předsednictví. Cílem jednání bylo na základě strategie Farm to Fork prodiskutovat připravovanou revizi stávajících požadavků na nutriční značení. Před zavedením nových pravidel je nutné zvážit i možné dopady na malé zemědělce a výrobce.


26.10.2022

Poradní sbor EFSA v Praze jednal o ochraně před riziky v potravinovém řetězci

Způsoby, jak ještě více posílit vzájemnou spolupráci při ochraně spotřebitelů, rostlin, zvířat a životního prostředí před riziky v potravinovém řetězci v Praze včera a dnes řeší členové Poradního sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Jednání se tentokrát u příležitosti českého předsednictví koná v České republice. Tu zastupuje Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství (MZe). Jednání zahájil náměstek sekce potravinářství MZe) Jindřich Fialka. Delegaci EFSA vede jeho výkonný ředitel Bernhard Url.


24.10.2022

Generální ředitelé pro lesy diskutovali o sledování stavu lesů v EU

Od 19. do 21. října 2022 proběhlo tradiční neformální zasedání vrcholných představitelů státní správy lesů odpovědných za lesy v Evropské unii (tzv. generálních ředitelů pro lesy). Jednalo se o druhou akci v oblasti lesnictví organizovanou v rámci našeho předsednictví v České republice. Jednání předsedal náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář.


21.10.2022

Generální ředitelé pro myslivost EU řešili snížení počtu spárkaté zvěře

V rámci českého předsednictví v Radě EU se od středy až dodnes konalo neformální jednání generálních ředitelů myslivosti. Diskutovali o problematice rostoucích početních stavů spárkaté zvěře a také škodách, kterou způsobují.


20.10.2022

V EU vznikají pohotovostní plány pro případ zavlečení škůdců a chorob rostlin

Tisková zpráva – Vedoucí rostlinolékařské autority Evropské unie se 17. až 19. října sešly v Praze na neformálním setkání v rámci českého předsednictví. Odborníci diskutovali o strategických tématech v oblasti ochrany zdraví rostlin, jako jsou škůdci a původci chorob. Hlavním tématem byla příprava pohotovostních plánů rychlé reakce v případě zavlečení prioritních karanténních škůdců a chorob rostlin do států Evropské unie.


17.10.2022

Rada EU pro zemědělství a rybolov: Dostupnost a ceny hnojiv jsou zásadní pro budoucí úrodu nejen v Evropě

Tisková zpráva – Situaci na zemědělských trzích v souvislosti s válkou na Ukrajině, především ceny a dostupnost hnojiv, rybolovná práva v Baltském moři na příští rok, monitorování lesů a financování fytosanitárních a veterinárních programů řešili ministři zemědělství EU dnes na Radě v Lucemburku. Ministři dnes schválili politickou dohodu o množství ryb a skladbě rybích druhů, které mohou dotčené členské státy v Baltském moři od ledna příštího roku odlovit. Jednání předsedal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

zobrazit po