přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Plán fungování na hranicích Velké Británie od 1.1.2021

3.5.2021

Vláda Spojeného království zveřejnila na konci prosince 2021 aktualizovaný popis podmínek fungování obchodu na hranicích mezi EU a UK z pohledu britské strany, které jsou v platnosti od 1. ledna 2021. Od tohoto data je ve vzájemném obchodu mezi EU a UK zavedeno celní řízení (registrace, celní dokumenty, certifikáty, dokládání původu zboží apod.) a postupně také specifické požadavky a kontroly určitého, především zemědělského, zboží vyváženého z EU do UK (požadavky UK).

Materiál The Border with the EU – Importing and Exporting goods byl aktualizován v březnu 2021. Rovněž byly zveřejněny případové studie vývozu a dovozu zboží z/do UK. Aktuální podobu materiálu a případové studie je možné nalézt zde (v angličtině). Upozorňujeme, že materiál může být ze strany UK i nadále aktualizován.

V materiálu jsou popsány základní požadavky a změny při dovozu a vývozu zboží z a do EU. Byla zohledněna Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a UK, kterou se podařilo uzavřít v prosinci 2020. V přílohách materiálu jsou také zmíněny požadavky na různé druhy přepravy zboží apod.

Zboží je pro účely dovozu z EU do UK rozděleno na:
1. tzv. nekontrolované zboží (např. textil, elektronika)
2. kontrolované zboží dle přílohy C materiálu (např. alkohol, tabák a biopaliva) a
3. ostatní kontrolované zboží (např. zemědělské a potravinářské komodity, které podléhají SPS kontrolám, léčiva atd.).

1) U nekontrolovaného zboží je mimo jiné možné odložit podání celního prohlášení až o šest měsíců (a to až do 31. 12. 2021). Pro možnost využití této varianty je však nezbytné, aby vývozci a dovozci splnili k tomu stanovené podmínky.

2) U kontrolovaného zboží dle přílohy C materiálu se uplatňují požadavky od 1. ledna 2021.

3) U ostatního kontrolovaného zboží byly zavedeny čtyři fáze, a to v termínech od 1. ledna, 1. října 2021, 1. ledna a 1. března 2022, ve kterých jsou a budou pro stanovené produkty postupně zaváděny specifické požadavky.

V přiložené tabulce uvádíme indikativní výčet komodit se vztahem k zemědělství a potravinářství a specifických požadavků UK při jejich dovozu z EU do UK v jednotlivých fázích.

Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti nových opatření a povinností je potřeba konkrétní požadavky nebo opatření ke každé komoditě ověřit dle KN kódu a vlastností výrobku v aktuální podobě materiálu na odkazu výše nebo u celní správy UK/EU.

Na základě změn, ke kterým došlo od 1. ledna 2021, je potřeba, aby obchodní subjekty sledovaly aktuální situaci a konzultovaly ji, pokud možno, se svými britskými partnery. Je třeba počítat s tím, že se změny týkají celé řady oblastí včetně přepravy zboží, DPH, pohybu osob, nutnosti registrace u celní správy (EU i UK) atd.

 

S využitím materiálu The Border with the EU dne 3. 5. 2021 zpracoval Ing. Roman Blinka, odbor zahraničně obchodní spolupráce, Ministerstvo zemědělství. Kontakt pro dotazy: 221 812 758, romanblinka@mzecz

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem