přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2022

16.2.2023

Český statistický úřad zveřejnil 6. února první předběžná data o zahraničním obchodě za rok 2022.

Obrat agrárního zahraničního obchodu (AZO), agrární vývoz i agrární dovoz vzrostly v meziročním srovnání roku 2021 a 2022 cca o pětinu, tj. 20 %. Hlavním důvodem jsou celosvětově rostoucí ceny potravin, které zvyšují cenu obchodovaných produktů.

I přes tato vysoká čísla lze však pozitivně hodnotit fakt, že trvale záporné saldo agrárního zahraničního obchodu ČR se prohloubilo jen o cca 7 % (z 43,6 mld. Kč na 46,6 mld. Kč). ČR tak dosáhla za posledních 5 let meziročně nejvyššího krytí dovozu vývozem (85,5 %), které naznačuje zlepšující se kondici českého agrárního zahraničního obchodu.

Záporná bilance AZO ČR se zeměmi EU-27 se zlepšila, a to z 23,1 mld. Kč na 17,3 mld. Kč. Naopak bilance se třetími zeměmi se meziročně zhoršila z 20,0 mld. Kč na 28,3 mld. Kč.  Zhoršení salda na straně AZO se třetími zeměmi jde zejména na vrub nárůstu dovozu slunečnicového oleje a semen řepky olejky z Ukrajiny a čerstvých a chlazených ryb z Norska.

K nejvýznamnějšímu meziročnímu zlepšení bilance AZO ČR došlo u pšenice, mléka a řepky, a to zejména v relaci obchodu uvnitř EU. Oproti tomu meziroční zhoršení agrárního zahraničního obchodu nastalo nejvíce u vepřového a drůbežího masa (v obou případech o 25 %) s tím, že v případě vepřového jde zhoršení na vrub dovozů z EU, u drůbežího masa pak z cca 70 % na úkor dovozů z Evropské unie a z cca 30 % ze zemí mimo EU. Bilance se v meziročním srovnání zhoršila také u tuků a olejů, kávy nebo másla.

Ve sledovaném období roku 2022 došlo v zemích, kde působí agrární diplomaté ČR[1], převážně k meziročnímu nárůstu agrárního exportu ČR. Nejvíce pak v případě Spojených států o 138 %, Libanonu o 35 % a Japonska o 32 % (ostatní státy – Srbsko o 29 % a Spojené arabské emiráty o 8 %). Naopak došlo v roce 2022 (ve srovnání s rokem 2021) k poklesu vývozu agrárního zboží do Číny o 34 % z důvodu snížení exportu zejména sýrů a potravinových přípravků, což lze částečně přičíst i zavedení nového systému certifikace exportérů do Číny (vývoj odpovídá celounijnímu trendu).

 

KOMODITNÍ POHLED

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami[2] byly v roce 2022 přípravky k výživě zvířat, pšenice, cigarety, potravinové přípravky, pekařské zboží a nezahuštěné mléko a smetana. Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, pekařské zboží, potravinové přípravky, přípravky k výživě zvířat, sýry a tvaroh a čokoláda a ostatní kakaové přípravky.

 

TERITORIÁLNÍ POHLED

Agrární zboží směřovalo v roce 2022 zejména do Německa (24,5 %) a na Slovensko (20,1 %). V roce 2022 vzrostl podíl Německa o 0,6 p. b. a podíl Slovenska naopak poklesl o 0,9 p. b. Třetí nejvýznamnější vývozní destinací zůstalo Polsko (10,0 %). Dále následovaly Rakousko (6,5 %), Itálie (5,7 %) a Maďarsko (4,2 %). Hlavními odběrateli v rámci třetích zemí byly Spojené království (1,9 %), Rusko (0,9 %), Spojené státy (0,8 %), Ukrajina (0,7 %), Japonsko a Egypt (shodně 0,5 %) a Švýcarsko, Jižní Afrika, Srbsko a Norsko (shodně 0,3 %).

Český agrární dovoz pocházel v roce 2022 zejména z NěmeckaPolska, jejich podíly činily 19,7 % a 15,9 %. V meziročním porovnání v roce 2022 poklesl podíl Německa (o 2,9 p. b.), naopak podíl Polska vzrostl (o 0,4 p. b.). Dalšími významnými dovozci byly Itálie (7,1 %), Nizozemsko (6,8 %), Slovensko (6,7 %) a Španělsko (5,9 %). Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Čína (1,7 %), Ukrajina (1,6 %), Norsko (1,2 %), Spojené království (1,1 %), Spojené státy a Turecko (shodně 0,9 %) a Brazílie (0,8 %).

K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo v obchodě s Německem (o 10,8 mld. Kč, zejména výrazným nárůstem vývozu řepkových semen, mléka a smetany a pšenice), Slovenskem (o 4,1 mld. Kč), Rumunskem (o 3,5 mld. Kč) a Rakouskem (o 1,9 mld. Kč). Zhoršení bilance zaznamenal obchod zejména s Polskem (o 4,2 mld. Kč, především zvýšením dovozu drůbežího masa a másla), Itálií (o 4,1 mld. Kč) a Španělskem (o 3,2 mld. Kč).

 

Údaje o zahraničním obchodu za rok 2022 zveřejnil Český statistický úřad 6. února 2023. Tato data jsou předběžná, data za rok 2021 jsou již definitivní.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za rok 2022 naleznete v příloze.


[1] Čína, Spojené arabské emiráty, Srbsko, USA, Libanon a Japonsko.

[2] Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní nomenklatury.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem