přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2021

15.2.2022

Český statistický úřad zveřejnil 7. února první předběžná data o zahraničním obchodě za rok 2021.

SHRNUTÍ:

V roce 2021 se meziročně zhoršila záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR o 15,0 %, kdy se schodek AZO navýšil z 36,4 mld. Kč na 41,9 mld. Kč.

V porovnání s rokem 2020 se v roce 2021 prohloubila s různou mírou intenzity záporná bilance AZO ČR jak se zeměmi EU, tak i třetími zeměmi. Záporná bilance AZO ČR se zeměmi EU se zhoršila ze 17,9 mld. Kč na 21,6 mld. Kč, zatímco záporná bilance AZO ČR se třetími zeměmi se zhoršila mírněji, a to z 18,0 mld. Kč na 19,8 mld. Kč. Největší podíl na zhoršení schodku má obchod s cigaretami. Srovnáním statistik AZO u čistě zemědělsko-potravinářských položek lze konstatovat výši schodku AZO v r. 2021 ve výši 43,7 mld. Kč a jeho meziroční zlepšení o 7,4 %.

V roce 2021 se v porovnání s rokem 2020 zvýšil vývoz agrárního zboží[1] z ČR o 6,1 % (tj. o 13,0 mld. Kč) na 227,5 mld. Kč; hodnota dovozu meziročně vzrostla významněji, a to o 7,3 % (tj. o 18,4 mld. Kč) na 269,3 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se meziročně snížil o 1,0 p. b. na 84,5 %.

Agrární zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo v roce 2021 na straně vývozu 4,6 % a na straně dovozu 5,9 %, což jsou v obou případech vzhledem k předchozímu roku mírně nižší hodnoty, viz tab. 5. Znatelnější pokles přitom v meziročním porovnání zaznamenal ve sledovaném období spíše podíl agrárního zboží na dovozu než vývozu (0,4 p. b. vs. 0,2 p. b.).

V porovnání s rokem 2020 vzrostl v roce 2021 celkový agrární export ČR o 6,1 % s tím, že k nárůstu došlo zejména v exportu do EU, kdy vzrostl za uvedené období také o 6,1 % a do třetích zemí o 5,5 %.

Nejvýznamnější zlepšení bilance v celkovém AZO ČR vykázaly v roce 2021 vepřové maso, přípravky používané k výživě zvířat, ječmen a kukuřice, meziroční zhoršení naopak nastalo u cigaret, tabákových náhražek, pokrutin, nedenaturovaného ethylalkoholu pod 80 % a čokolády a ostatních kakaových přípravků.

TERITORIÁLNÍ POHLED

Agrární zboží směřovalo v roce 2021 do Německa (24,0 %) a na Slovensko (21,1 %). V roce 2021 vzrostl podíl Německa o 0,8 p. b. a podíl Slovenska o 0,4 p. b. Třetí nejvýznamnější vývozní destinací zůstalo Polsko (9,8 %). Dále následovaly Rakousko (6,1 %), Itálie (6,0 %) a Maďarsko (4,4 %). Hlavními odběrateli byly v rámci třetích zemí Spojené království (2,1 %), Rusko (1,6 %), Ukrajina (0,6 %), Japonsko (0,5 %), Čína a USA (shodně 0,4 %), Turecko, Jižní Afrika, Norsko, Srbsko a Švýcarsko (shodně 0,3 %).

Český agrární dovoz pocházel v roce 2021 zejména z NěmeckaPolska, jejich podíly činily 22,5 % a 15,4 %. V meziročním porovnání v roce 2021 poklesl jak podíl Německa (o 0,4 p. b.), tak podíl Polska (o 0,2 p. b.). Dalšími významnými dovozci byly Nizozemsko, Slovensko (shodně 6,7 %), Itálie (6,1 %) a Španělsko (5,6 %). Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Ukrajina (1,5 %), Čína (1,4 %), Spojené království, Norsko (shodně 1,2 %), Turecko a Spojené státy (shodně 0,9 %).

K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo v obchodě se Slovenskem (o 2,2 mld. Kč, zejména výrazným nárůstem vývozu tabákových náhražek a výrobků), Rakouskem (o 2,0 mld. Kč), Německem (o 1,7 mld. Kč) a Litvou (o 1,5 mld. Kč). Zhoršení bilance zaznamenal obchod zejména s Itálií (o 7,2 mld. Kč, především snížením vývozu cigaret téměř o polovinu), Rumunskem (o 3,3 mld. Kč) a Polskem (o 1,2 mld. Kč).

KOMODITNÍ POHLED

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami[2] byly v roce 2021 přípravky používané k výživě zvířat, cigarety, potravinové přípravky jiné[3], pšenice, pekařské zboží a nezahuštěné mléko a smetana. Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, potravinové přípravky jiné, přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží, sýry a tvaroh a čokoláda a ostatní kakaové přípravky.

Údaje o zahraničním obchodu za rok 2021 zveřejnil Český statistický úřad 7. února 2022. Tato data jsou předběžná, ale za rok 2020 jsou již definitivní.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za rok 2021 naleznete v příloze.

 


[1]  Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku.

[2]  Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní nomenklatury.

[3]  Potravinové přípravky jiné, v celním sazebníku pod kódem HS 2106.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem