přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za období leden až březen roku 2021

14.5.2021

Český statistický úřad zveřejnil 7. května první předběžná data o zahraničním obchodě za první čtvrtletí roku 2021.

SHRNUTÍ:

V 1. čtvrtletí roku 2021 se záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR meziročně zlepšila o 36,9 %, kdy se schodek AZO snížil z 10,9 mld. Kč na 6,9 mld. Kč.

V 1. čtvrtletí roku 2021 se meziročně zlepšila zejména záporná bilance AZO ČR se zeměmi EU 27, a to z 5,7 mld. Kč na 2,5 mld. Kč, zatímco záporná bilance AZO ČR s třetími zeměmi (včetně Spojeného království) se zlepšila mírněji z 5,1 mld. Kč na 4,3 mld. Kč. 

V prvním čtvrtletí roku 2021 dosáhl vývoz agrárního zboží [1] z ČR hodnoty 55,1 mld. Kč, tj. o 2,8 % (tj. o 1,5 mld. Kč) více než za stejné období loňského roku; hodnota dovozu poklesla meziročně o 4,0 % (tj. o 2,6 mld. Kč) na 62,0 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se meziročně zvýšil o 5,8 p. b. na 88,9 %.

Agrární zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo v prvním čtvrtletí roku 2021 na straně vývozu 4,5 % a na straně dovozu 5,8 %, což je v obou případech v meziročním porovnání nižší hodnota, viz tab. 5. Pokles v meziročním porovnání činil u vývozu 0,4 p. b. a u dovozu 0,7 p. b.

K nejvýznamnějšímu zlepšení bilance v celkovém AZO ČR došlo v 1. čtvrtletí roku 2021 u vepřového masa, ječmene, kukuřice, řepkového a hořčičného oleje a výtažků, esencí a koncentrátů kávy, čaje, meziroční zhoršení naopak nastalo u cigaret, řepkových semen, mléka a smetany nezahuštěné neslazené, čokolády a ostatních kakaových přípravků a piva.

Rovněž v zemích, kde působí agrární diplomaté ČR [2], došlo v 1. čtvrtletí roku 2021 převážně k meziročnímu zvýšení agrárního exportu. Nejvíce pak v případě Libanonu o 52,4 %, Spojených arabských emirátů o 15,2 %, Srbska o 7,2 % a Číny o 1,6 %. Meziroční pokles agrárního exportu ČR byl zaznamenán do Spojených států (o 45,0 %), Japonska (o 15,2 %) a do Ruské federace (o 2,1 %).

TERITORIÁLNÍ POHLED

Agrární zboží směřovalo v prvním čtvrtletí roku 2021 zejména do Německa (24,0 %, meziročně nárůst podílu o 1,3 p. b.) a na Slovensko (20,2 %, meziročně pokles o 0,6 p. b.). Třetí nejvýznamnější destinací zůstalo Polsko (10,0 %). Dále následovaly Itálie (8,1 %), Rakousko (5,6 %) a Maďarsko (3,9 %). Hlavními odběrateli v rámci třetích zemí byly Spojené království (2,2 %), Rusko (1,6 %), Japonsko (0,6 %), Ukrajina (0,5 %), Turecko a Čína (shodně 0,4 %), USA, Norsko, Bangladéš a Jižní Afrika (shodně 0,3 %).

Český agrární dovoz pocházel v 1. čtvrtletí roku 2021 zejména z NěmeckaPolska, jejichž podíly činily 23,8 % a 15,0 %. V meziročním porovnání v 1. čtvrtletí roku 2021 vzrostl podíl Německa (o 1,3 p. b.) a podíl Polska naopak poklesl (o 0,2 p. b.). Dalšími významnými dovozci byly Slovensko (7,1 %), Nizozemsko (6,7 %), Itálie (6,2 %) a Španělsko (5,8 %). Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Čína (1,4 %), Norsko (1,4 %), Ukrajina (1,2 %), Turecko (1,1 %), Spojené království (1,0 %), Spojené státy (1,0 %) a Maroko (0,7 %).

K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo v 1. čtvrtletí roku 2021 v obchodě s Nizozemskem (o 849,0 mil. Kč, zejména významnějším navýšením vývozu řepkového a hořčičného oleje a méně pak snížením dovozu vepřového masa), Německem (o 809,6 mil. Kč), Francií (o 660,4 mil. Kč), Španělskem (o 653,7 mil. Kč) a Polskem (o 627,2 mil. Kč). Zhoršení bilance zaznamenal obchod zejména s Itálií (o 821,5 mil. Kč, a to výraznějším poklesem vývozu cigaret a doutníků a na druhé straně nárůstem dovozu tabákových náhražek), dále pak Maďarskem (o 510,3 mil. Kč), Norskem (o 325,3 mil. Kč) a Slovenskem (o 201,3 mil. Kč).

KOMODITNÍ POHLED

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami [3] byly v 1. čtvrtletí roku 2021 cigarety, přípravky používané k výživě zvířat, pšenice, potravinové přípravky jiné [4]pekařské zboží. Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, potravinové přípravky jiné, přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží a sýry a tvaroh.

 

Údaje o zahraničním obchodu za 1. Q. 2021 zveřejnil Český statistický úřad 7. května 2021. Data za 1. čtvrtletí roku 2021, ale i rok 2020 jsou předběžná.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za rok 2020 naleznete v příloze.

 


[1] Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku.

[2] Rusko, Čína, Srbsko, USA, Libanon, Spojené arabské emiráty a Japonsko

[3] Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní nomenklatury.

[4] Potravinové přípravky jiné, v celním sazebníku pod kódem HS 2106.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem