přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vedoucí oddělení účetnictví a ekonomické správy

13.1.2023

Ministerstvo zemědělství:

Odbor: účetnictví a statistiky

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Vedoucí oddělení účetnictví a ekonomické správy

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

Řízení účtárny ministerstva; výkon funkce hlavního účetního/účetní; zpracování účetních výkazů; komunikace s informačním systémem Státní pokladny a s Finančním úřadem; zpracování stanovisek k návrhům právních předpisů; zpracování podkladů pro sestavení státního závěrečného účtu.

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

Vzdělání VŠ – magisterský studijní program

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

Požadována praxe v oboru účetnictví 3 roky

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

Nepožadováno

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

Znalost účetnictví vybraných účetních jednotek (vyhl. č. 410/2009 Sb. a související předpisy); znalost práce v MS Office (Outlook, Excel, Word).

Zkušenosti s prací v systému SAP výhodou.

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

Nástup možný ihned nebo po dohodě.

Platová třída:

14

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Ing. Milan Schovánek, tel. 221 812 650

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

 

 

 

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Marie Heřmánková

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mzecz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Stručná písemná práce na téma Koncepce řízení účtárny;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

Je-li žadatel narozen před dnem
1. prosince 1971, předloží kopii osvědčení podle § 4
odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. a předloží čestné prohlášení podle §4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

1. 2. 2023

 

Informace pro uchazeče:

  • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob b souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona
    č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

            

Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem