přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rozpočtář/ka v oddělení investic a rozpočtu

19.9.2022

Ministerstvo zemědělství:

Odbor: vnitřní správy

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Rozpočtář/ka v oddělení investic a rozpočtu

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

 • členění rozpočtu na jednotlivé výdajové položky, dle platné rozpočtové skladby,
 • samostatné zpracovávání a předkládání návrhů limitů dílčích rozpočtů na investiční a neinvestiční výdaje,
 • kontrola a sledování správnosti čerpání stanoveného rozpočtu, dle jednotlivých provozních a kapitálových výdajových položek
 • samostatné zpracování podkladů k rozborům čerpání investičních a neinvestičních výdajů,
 • spolupráce při veřejných zakázkách, schvalování z pozice správce rozpočtu,
 • samostatné zakládání investičních objednávek, karet nedokončeného majetku, dodavatelů, předběžné řídící kontroly, rezervací, rozpočtových opatření. Vše v programu SAP
 • samostatné zpracování referátníků k vyvedení dokončených investičních akcí z karty majetku
 • po schválení rozpočtu MZe odborem ekonomiky a financování samostatně zadává, zakládá a provádí změny investičních akcí v programu EDS/SMVS, dle kapitálové rozpočtové skladby, kde též sleduje čerpání rozpočtu a provádí úpravy na základě skutečnosti a parametru,
 • zpracovává a předkládá dokumenty závěrečného vyhodnocení investičních akcí odboru ekonomiky a financování,
 • Oblast účtování: Průběžné vyúčtování záloh platebním poukazem do pokladny MZe,
 • účtování provozních a kapitálových faktur,
 • evidenci sálů a učeben, úhrady za pronájmy cizím organizacím a sledování jejich včasné úhrady.

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ – magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

Není

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

Ne

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

Uživatelská znalost PC a programů MS Office, MS outlook, SAP a EDS/SMVS výhodou, komunikační dovednosti, spolehlivost, zodpovědnost a samostatnost. Zkušenosti s obdobnou pozicí jsou vítány, nikoliv však podmínkou.

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

Neurčitou

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

1. 11. 2022

Platová třída:

9.

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Ing. Jan Svatoš

tel. 221 812 757, jansvatos@mzecz

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů, strukturovaných, profesních životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Ing. Marcela Novotná

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mzecz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

4. 10. 2022

 

Informace pro uchazeče:

 • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob b souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

 • Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem