přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

ŘEDITEL/ŘEDITELKA státní příspěvkové organizace Zemský hřebčinec Písek, s.p.o.

29.4.2022

Ministerstvo zemědělství vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici:

ŘEDITEL/ŘEDITELKA státní příspěvkové organizace Zemský hřebčinec Písek, s.p.o.

U hřebčince 479, 397 01 Písek, IČO: 71294562

Základní informace k obsazovanému místu:

 • Místo výkonu práce: Písek

Základní kompetence:

 • řízení a vedení společnosti a její koncepční rozvoj

 • nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci organizace

 • stanovování provozních plánů a organizační politiky v souladu se strategií organizace

 • spolupráce se zřizovatelem (Ministerstvo zemědělství)

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání (ukončený magisterský studijní program)

 • praxi v řídící funkci minimálně po dobu 3 let

 • manažerské schopnosti – spolehlivost, schopnost rozhodování, organizační schopnosti, komunikativnost, orientaci na týmovou práci, tvůrčí a koncepční schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené

 • obecnou znalost právních předpisů

 • zkušenost s problematikou řízení projektů v organizacích minimálně 5 let

 • znalost problematiky chovu koní a jezdeckého sportu

 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni výhodou

 • uživatelskou znalost práce na PC

 • občanskou a morální bezúhonnost – plnění požadavků dle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 451/1991 Sb., (negativní lustrační osvědčení)

Nabízíme:

 • adekvátní finanční ohodnocení

 • pestrou a zajímavou práci

 • příležitost k rozvoji společnosti i vlastnímu profesnímu růstu

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 • vlastnoručně podepsaná přihláška s názvem pracovní pozice (formální podoba přihlášky není stanovena)

 • strukturovaný profesní životopis, včetně kontaktního spojení (adresa, telefon, e-mail…)

 • návrh koncepce řízení s.p.o. v rozsahu maximálně 5 normostran

 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (bez úředního ověření – bude porovnáno s originálem)

 • osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č.451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (tzv. lustrační zákon), nebo kopii dokladu o podání žádosti o vydání osvědčení. Lustrační osvědčení a čestné prohlášení se nepožaduje na občanech narozených po 1. 12. 1971

 • výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců

Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

 

Termín pro zasílání přihlášek: do 12. 6. 2022

Adresa pro zasílání přihlášek:
Ministerstvo zemědělství ČR
personální odbor
Těšnov 17
110 00 Praha 1

Bližší informace:
Ing. Pavel Hakl
odbor živočišných komodit a ochrany zvířat
tel.: 221812779

 

V levém dolním rohu obálky, prosím, uveďte „ŘEDITEL/ŘEDITELKA státní příspěvkové organizace Zemský hřebčinec Písek, s.p.o.“

 

Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých pracovních a služebních míst.

Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zasláním přihlášky stvrzuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem