přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Projektant/ka informačních a komunikačních systémů v odd. správního archivu a spisové služby

22.9.2022

Ministerstvo zemědělství:

Odbor informačních a komunikačních technologií

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Projektant/ka informačních a komunikačních systémů v odd. správního archivu a spisové služby

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

Tvorba projektů vývoje spisové služby, včetně vazeb na jiné informační systémy.

Příprava rozvojových požadavků spisové služby.

Metodická podpora uživatelů spisové služby.

Školení uživatelů spisové služby.

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (možnost udělení výjimky ze vzdělání pro uchazeče se středoškolským vzděláním).

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

Není požadována

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

AJ (pasivně)

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

Základní orientace v právních předpisech týkajících se výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

Na dobu neurčitou

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

01.11.2022

Platová třída:

13

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Mgr. Lucie Kubáčová, vedoucí oddělení správního archivu a spisové služby tel.: 221813032, luciekubacova@mzecz

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Ing. Marcela Novotná

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mzecz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

24.10.2022

 

Informace pro uchazeče:

  • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob b souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

  • Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem