přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.

25.7.2022

V souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění, vyhlašuje Rada instituce Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.

 

Předpokládané funkční období je od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2027.

 

Požadavky:

 • morální bezúhonnost;
 • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4) – 6) zákona č. 341/2005 Sb.
  o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů;
 • vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělských, veterinárních nebo biologických věd;
 • organizační a manažerské schopnosti, minimálně pět let praxe v řídící (vedoucí) funkci;
 • aktivní znalost anglického jazyka;
 • zkušenosti s vědeckou (výzkumnou) činností, vědecká hodnost výhodou.

 

Požadované dokumenty:

 • strukturovaný životopis (doplněný případně seznamem hlavních vědeckých publikací);
 • ověřená kopie dokladů o dosažené kvalifikaci;
 • přehled dosavadní praxe;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
 • čestné prohlášení podle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • čestné prohlášení podle § 17 odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • návrh koncepce rozvoje ústavu a představa o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické (3 - 5 stran textu).

 

Informace a podklady pro zpracování koncepce jsou k dispozici na www.vuzv.cz (záložky: O nás – Dokumenty ke stažení – Roční zprávy). Další informace poskytne předseda Rady instituce VÚŽV, v.v.i., Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. (bartonludek@vuzvcz).

Přihlášky s požadovanými dokumenty v písemné podobě musí být doručeny nejpozději do 19 9. 2022 do 15 hodin, a to na adresu:

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Předseda Rady instituce

Luděk Bartoň

Přátelství 815

104 00 Praha Uhříněves

 

Obálku označte zřetelně slovy „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU – NEOTEVÍRAT“.

Uchazeči splňující formální požadavky budou vyzváni k osobnímu pohovoru před Radou instituce v předběžném termínu 4. 10. 2022.

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem