přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborný referent/odborná referentka v sekretariátu odboru živočišných komodit a ochrany zvířat

24.1.2023

Ministerstvo zemědělství:

Odbor: živočišných komodit a ochrany zvířat

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborný referent/odborná referentka v sekretariátu odboru živočišných komodit a ochrany zvířat

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

- administrativní agenda (vyřizování telefonních hovorů, korespondence, tisk, kopírování, skenování dokumentů);

- přijímání a péče o návštěvy (zajištění prostoru pro jednání včetně občerstvení);

- třídění, evidence, rozdělování a archivace dokumentů, smluv apod.;

- komunikace napříč odborem, spolupráce s podatelnou a s archivem;

- vedení pokladny a účetních dokladů, vyřizování nákupů dle zadání, objednávání vizitek apod.;

- práce v programech DMS, SAP;

- vedení podpisové knihy ředitele, koordinace žádostí o dovolenou a úkoly dle pokynu ředitele

 

Na tomto místě je požadovaná hmotná odpovědnost.

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

Je výhodou, ale není podmínkou

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

Není podmínkou

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

Znalost PC, komunikační a organizační dovednosti, pečlivost.

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

Určitou

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

1. 3. 2023

Platová třída:

9.

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Ing. Soňa Novotná, 221812553

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

 

 

 

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Marie Heřmánková

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mzecz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů: jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

7. 2. 2023

Informace pro uchazeče:

  • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob b souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.
  • Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem