přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborný referent/odborná referentka v oddělení pro předsednictví ČR v Radě EU

12.5.2022

Ministerstvo zemědělství:

Odbor: pro vztahy s EU

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborný referent/odborná referentka v oddělení pro předsednictví ČR v Radě EU

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

Náplň činnosti spočívá v plnění úkolů souvisejících s přípravou a samotnou realizací CZ PRES, konkrétně se jedná o logistické a organizační zajištění akcí pořádaných na území ČR a přípravu obsahové stránky předsednictví. Předpokladem je účast na jednáních na vysoké úrovni, doprovod zahraničních delegací, příprava podkladových materiálů pro ministra zemědělství a jeho náměstků, vypracování zpráv z těchto jednání a spolupráce s Úřadem vlády jako centrálním koordinátorem.

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

VŠ – magisterský studijní program

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

Není požadováno

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

AJ na komunikační úrovni

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

Uživatelská znalost práce na PC

Komunikativnost

Organizační schopnosti

Práce v kolektivu

Pečlivost

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

Určitou (do 31. 12. 2023)

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

1. 7. 2022

Platová třída:

13

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Ing. Mgr. Ivana Taškárová

ivanataskarova@mzecz

Tel. 221 812 700

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Ing. Marcela Novotná

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mzecz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

26. 5. 2022

 

Informace pro uchazeče:

  • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob b souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona
    č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

  • Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem