přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

ČLEN / ČLENKA PŘEDSTAVENSTVA obchodní společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

15.3.2023

Ministerstvo zemědělství České republiky vypisuje výběrové řízení
na pracovní pozici:

ČLEN / ČLENKA PŘEDSTAVENSTVA

obchodní společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO 49241494

Místo výkonu práce:

 • Praha

Základní kompetence:

 • řízení a vedení společnosti a její koncepční rozvoj
 • odpovědnost za tvorbu a plnění ročního plánu
 • spolupráce s jediným akcionářem organizace (Ministerstvo zemědělství).

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání (ukončený magisterský studijní program) ekonomického směru,
 • praxi v řídící funkci (vedení nejméně 20 podřízených zaměstnanců) minimálně po dobu 3 let,
 • manažerské schopnosti – spolehlivost, schopnost rozhodování, organizační schopnosti, komunikativnost, orientaci na týmovou práci, tvůrčí a koncepční schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené,
 • zkušenost s problematikou správy majetkových podílů v akciových společnostech (minimálně po dobu 5 let),
 • zkušenost s problematikou řízení kreditních rizik v bance včetně zkušenosti se schvalováním úvěrů (minimálně 5 let),
 • zkušenost s problematikou řízení tržních rizik v bance (řízení měnové pozice, úrokového rizika atd.) (minimálně 5 let),
 • obecnou znalost právních předpisů,
 •  zkušenost s problematikou nakládání s finančními prostředky a s účetnictvím a.s.,
 • znalost anglického nebo německého jazyka na komunikativní úrovni výhodou,
 • uživatelskou znalost práce na PC,
 • občanskou a morální bezúhonnost – plnění požadavků dle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 451/1991 Sb., (negativní lustrační osvědčení),

Nabízíme:

 • adekvátní finanční ohodnocení,
 • pestrou a zajímavou práci,
 • příležitost k rozvoji společnosti i vlastnímu profesnímu růstu.

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 1. vlastnoručně podepsaná přihláška s názvem pracovní pozice (formální podoba přihlášky není stanovena),
 2. motivační dopis,
 3. návrh koncepce řízení a.s. v rozsahu maximálně 10 stran formátu Word,
 4. strukturovaný profesní životopis, včetně kontaktního spojení (adresa, telefon, e-mail …),
 5. kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (bez úředního ověření – bude porovnáno s originálem),
 6. osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č.  451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (tzv. lustrační zákon), nebo kopii dokladu o podání žádosti o vydání osvědčení. Lustrační osvědčení a čestné prohlášení se nepožaduje na občanech narozených po 1. 12. 1971,
 7. výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Termín pro zasílání přihlášek:  29. 3. 2023

Adresa pro zasílání přihlášek:

Ministerstvo zemědělství ČR
personální odbor
Těšnov 17
110 00 Praha 1

 

V levém dolním rohu obálky, prosím, uveďte „ČLEN / ČLENKA PŘEDSTAVENSTVA obchodní společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, akciová společnost

 

Ministerstvo zemědělství ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí.

Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem