přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Projekty MZe hrazené ze Strukturálních fondů EU

Strukturální fondy Evropské unie jsou nástrojem regionální politiky (= politiky hospodářské a sociální soudržnosti - HSS), které mají za cíl snížit rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony. Strukturální fondy se skládají ze dvou fondů – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), který se zaměřuje na modernizaci a posilování hospodářství , a Evropského sociálního fondu (ESF), který podporuje aktivity v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů .

Ministerstvo vnitra je zprostředkujícím subjektem pro 2 z 26 operačních programů. MV, a především jeho Odbor strukturální fondů (OSF), vyhlašuje výzvy, vybírá a hodnotí projekty a v průběhu realizace je dále kontroluje. Věnuje se i potenciálním žadatelům, konzultuje s nimi jejich projektové záměry a pomáhá při přípravě žádostí pomocí seminářů, on-line poradny a dalších pomocných nástrojů, především na webu.

 Odbor strukturálních fondů MVČR zodpovídá za část operačních programů IOP a OP LZZ. Bližší informace o Integrovaném operačním programu a Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou uvedeny v daných sekcích na příslušném portále MV ČR: www.osf-mvcr.cz