přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Režim zvláštního postupu při získávání zaměstnaneckých karet pro sezónní pracovníky do potravinářství a zemědělství z Ukrajiny

11.6.2018

Na základě požadavků české zemědělské a potravinářské podnikatelské reprezentace byl vytvořen a spuštěn Projekt „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny“ (Projekt), který umožňuje zrychlení postupů při získávání sezónních pracovníků z Ukrajiny do zemědělství a potravinářství s délkou pracovní karty nad 6 měsíců, ale nejdéle na 1 rok.

Do Projektu je možné zařadit zaměstnance z Ukrajiny s tím, že pracovní pozice, kterou budou v České republice ukrajinští pracovníci vykonávat, je dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ—ISCO zařazena do hlavních tříd 4 – 9 v oblasti zemědělské a potravinářské výroby.

O zařazení do Režimu může požádat zaměstnavatel podnikající v zemědělské výrobě podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství nebo výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích nebo registrovaný výrobce hotových krmiv pro zvířata poskytující potraviny podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, který podniká na území ČR minimálně dva roky, je daňovým rezidentem v ČR dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je v ČR registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění, má vůči státu vyrovnané všechny závazky a splňuje další stanovené podmínky.

Do Projektu je možné se hlásit pouze s konkrétním/i uchazečem/uchazeči o zaměstnání.

Garanty Projektu, kteří prověřují oprávněnost zařazení zaměstnavatele do Projektu, jsou Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR a Zemědělský svaz ČR.

Rozsah Projektu je 1 500 zaměstnanců ročně, vydání pracovních víz je administrováno Zastupitelským úřadem ČR v Kyjevě.

Pokud zaměstnavatel žádá o zařazení do Projektu pro 10 a více státních občanů Ukrajiny (tzv. hromadná žádost), doloží k žádosti vedle standardních příloh rovněž čestné prohlášení o tom, že bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v jeho kraji a čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Realizace Projektu je zajištěna plně v souladu s platnými právními předpisy, přijaté žádosti o zaměstnanecké karty se vyřizují v zákonem stanovených lhůtách a v souladu se všemi zákonnými požadavky (http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka—karta.aspx).

Bližší informace o samotném zařazování do Projektu podají představitelé garantů:

  • Agrární komora ČR – Ing. Václav Suchan, CSc., MBA. (tel. +420.296 411 181, e-mail suchan@akcrcz)
  • Potravinářská komora ČR – Ing. Jiří Pondělíček, PhD. (tel. +420.296 411 185, e-mail pondelicek@foodnetcz)
  • Zemědělský svaz ČR – Ing. Lenka Šímová (tel. +420.226 211 010, e-mail simova@zscrcz)

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem