přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
10.5.2022

Moravian and Bohemian Wine – Cultural Heritage of the Czech Republic PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Ucelená publikace představující české (zejména bílé) víno, jeho specifičnost, tradiční výrobu a rozmanité odrůdy. Brožura vznikla ve spolupráci se Svazem vinařů České republiky a je dostupná v anglické verzi. V současné době je připravovaná také čínská jazyková varianta.


21.2.2020

Informační přehled dohod se zeměmi mimo Evropskou unii – pomůcka pro podnikatele DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 108 KB)

Česká republika, jako členský stát EU, participuje na bilaterálních dohodách, které má EU uzavřeny s mimounijními zeměmi (tzv. třetími zeměmi).


14.1.2021

The Czech Republic – The Largest Producer of Breadseed Poppy

Ucelená publikace se zaměřením na představení jedinečnosti českého máku. Brožura vznikla ve spolupráci s národním zájmovým spolkem Český modrý mák a je dostupná v anglické a ruské verzi.


25.9.2020

Pomáháme exportu za hranice EU PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Leták podává ucelený přehled proexportních nástrojů, které lze využívat v rámci zvýšení exportu produktů do zemí mimo Evropskou unii.


13.9.2016

Export potential of the Czech traditional agri-food products

Publikace vydaná v anglickém, ruském, čínském a japonském jazyce představuje české tradiční a z hlediska exportního potenciálu klíčové zemědělské a potravinářské produkty.


22.12.2020

Příručka o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU

Příručku o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU jsme se rozhodli umístit na naše webové stránky z důvodu stále se opakujících dotazů vztahujících se k podnikání v segmentu vývozu a dovozu zemědělských a potravinářských výrobků. Jedná se o základní zdroje informací a soupis adres, na nichž mohou podnikatelé, kteří hodlají začít vyvážet či dovážet zemědělské a potravinářské položky, získat základní informace nezbytné k zahájení takovéto činnosti.


9.6.2017

Export potential of the Czech traditional agri-food technologies

Brožura vydaná v anglickém, čínském a ruském jazyce představuje české tradiční a z hlediska exportního potenciálu klíčové potravinářské a zemědělské technologie a zemědělskou techniku.


5.1.2015

České pivo – klenot České republiky

Publikace vydávaná ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven je zaměřená na seznámení zahraniční veřejnosti s tradicí výroby piva v České republice.


27.7.2016

Czech Agricultural, Forestry and Veterinary Universities PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Brožura vydaná v anglickém jazyce pro potřeby zejména zahraniční propagace představuje čtyři české univerzity a jejich jednotlivé fakulty, které jsou zemědělsky, lesnicky a veterinárně zaměřeny. S cílem poskytnout základní přehled o nabídce studia pro zahraniční zájemce, zahrnují jednotlivé texty především informace o daných oborech příslušných fakult, jejich probíhající mezinárodní spolupráci a úspěšném příkladu v oblasti transferu technologií.


4.5.2016

Quality and tradition of the Czech agriculture and food industry sector

Informační letáček v anglickém, ruském a čínském jazyce ve stručné formě představuje vybrané tradiční české zemědělské a potravinářské produkty, které mají ve světě dobré jméno díky své vysoké kvalitě a jedinečnosti. Cílem letáčku je přispět k rozšíření povědomí o těchto výrobcích v zahraničí a je proto vydáván v anglickém jazyce.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední