přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Export kávy, kaučuku a jiných komodit z Vietnamu ovlivní politika EU proti odlesňování

3.3.2023

Jako významný dovozce produktů lesního hospodářství do EU čelí Vietnam velkým výzvám při přizpůsobování se nové evropské politice proti odlesňování.

Podle zprávy EU je celosvětově přibližně 90 % odlesňování vyvoláno rozšiřováním zemědělské půdy. To je jeden z hlavních důvodů, proč EU prosazuje podporu obchodu s legálními komoditami a produkty, které odlesňování nevyžadují. Tyto informace zazněly i na únorovém Workshopu o výrobě kávy bez odlesňování a komercializace, pořádaném Rozvojovým programem OSN (UNDP), delegací EU a vietnamskou správou lesnictví při Ministerstvu zemědělství a rozvoje venkova (MARD). Workshopu se zúčastnilo také několik předních světových producentů kávy, jako je Lavazza a další.

EU se zasazuje o nápravu, protože spotřebovává významný podíl produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů. Návrh EU k odlesňování podaný v listopadu 2021 dosáhl prozatímní politické shody v rámci Evropského parlamentu a Rady EU v prosinci 2022 a bude přijat v polovině roku 2023.

Návrh stanoví povinná pravidla pro společnosti, které chtějí uvést své komodity na trh EU s cílem zajistit, aby na trhu EU byly povoleny pouze legální produkty a produkty bez spojitosti s odlesňováním. Evropská komise použije k posouzení zemí systém benchmarkingu a jejich úrovně rizika odlesňování a degradace lesů způsobených komoditami v oblasti působnosti nařízení.

Opatření je doplňkem mezinárodních nástrojů spolupráce k obnově a ochraně světových lesů s ambicí zastavit odlesňování. Nařízení rovněž doplňuje a posiluje obchodní dohody a zajišťuje, aby rostoucí obchod nevedl ke zvýšenému odlesňování.

Mezi zboží, které by mělo být nařízením ovlivněno, patří zejména palmový olej, sója, dřevo, kakao, káva, pepř a kaučuk. Opatření se dotkne všech výrobců v EU i mimo ni a všichni musí být připraveni na jeho připravovanou implementaci v roce 2024. Evropská unie nebude v rámci nařízení dovážet žádné produkty ani zboží, které pochází z odlesněných oblastí po 31. prosinci 2020. Díky tomuto ekonomickému tlaku Vietnam podniká kroky k vyřešení problému odlesňování a připravuje se na nová nařízení EU. Například plánování a monitorování využívání půdy, technická podpora mezi vládami, farmáři a mezinárodními společnostmi. Očekává se, že přístup VSR k problematice odlesňování bude ryze účelový, podobně jako je tomu u nelegálního rybolovu - čili namísto řešení problémů spíše mlžení a lobbing.

Trần Quang Bảo, náměstek generálního ředitele Správy lesnictví ve Vietnamu, uvedl, že tento zákon bude mít v blízké budoucnosti dopad na zemědělský export z Vietnamu, zejména na kávu, která je největší vývozní komoditou v oblasti zemědělství na evropský trh. „Očekáváme, že si budeme vyměňovat informace, diskutovat a učit se od našich mezinárodních partnerů s cílem vytvořit plán rozvoje zemědělských exportních sektorů, které jsou v souladu s předpisy EU,“ dodal Bảo.

 

Zpracoval:
Luboš Marek
místní spolupracovník Ministerstva zemědělství ve Vietnamu
Tel: +84 904 099 562, E-mail: commerce_hanoi@mzvcz

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem