přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

ČLR přislíbila dvouletý odklad zavedení nového certifikátu pro dovoz nízkorizikových potravin

27.9.2017

Dne 2. srpna 2017 Evropská komise požádala jménem všech členských států čínský úřad AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China) o poskytnutí přechodného období pro zavedení nového certifikátu pro dovoz potravin nepodléhajících veterinárním nebo fytosanitárním schválením do ČLR. Nová povinnost měla vejít v platnost od 1. října 2017 na základě dekretu AQSIQ č. 327/2016, nicméně dle vyjádření čínské strany (dodatek k notifikaci WTO z 19. června 2017) a Evropské komise bude poskytnuto dvouleté přechodné období.

Jelikož podoba a podmínky certifikátu nebyly dosud vzájemně schváleny, evropští exportéři v této chvíli k zásilkám tento certifikát nepřipojují. Dekret AQSIQ č. 327/2016 a původní notifikace ve WTO z 19. června 2017 v příloze.

Čeští výrobci a exportéři mohou v případě dotazů či požadavků týkajících se nutnosti používat nový certifikát od 1. října 2017 odkázat své obchodní partnery přímo na AQSIQ s žádostí o potvrzení informace o uvedeném přechodném období.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem