přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Realizované dotační akce OPŽP a NZÚ

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Šumperku

V objektu MZe v Šumperku, č.p. 1852 a stavby areálu, dojde k zateplení zdiva, střech, podlah a výměně a redukci nevyhovujících výplní otvorů. Dále bude provedena výměna zdroje tepla a úprava otopné soustavy. Bude zaveden energetický management. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Snížení energetické náročnosti budovy MZe ve Strakonicích

Předmětem projektu je zateplení obvodových stěn budovy MZe ve Strakonicích kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střechy (nová jednoplášťová konstrukce s tepelnou izolací) a výměna výplní otvorů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Pardubicích

Předmětem podpory je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy. Bude provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, zateplení ploché a pultové střechy, výměna vchodových dveří, oken, vrat a díle instalace FVE panelů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

 

Přílohy