přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Možnosti oznámení podezření na korupční jednání

Informace o tom, jak a kde můžete oznámit podezření na případné korupční jednání zaměstnanců MZe i rezortních organizací.

Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství i rezortních organizací je možno oznamovat na záznamník protikorupční telefonní linky:

221 812 275

nebo elektronicky na adresu:

korupce@mzecz

Podezření na korupční jednání je možno oznamovat také písemně i osobně přímo na Ministerstvo zemědělství.

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

nebo následující poštovní adresu:

OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům
Evropská komise
Rue Joseph II, 30
1000 Bruxelles/Brussel
Belgie