přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - Země živitelka a žně

3.8.2022

Zemědělec, 1. srpna 2022

Vstupujeme do měsíce, který tradičně vrcholí největší a nejvýznamnější akcí svého druhu, a to výstavou Země živitelka v Českých Budějovicích. Schází se na ní odborná i laická veřejnost, kterou zajímá zemědělství a potravinářství napříč všemi jejich obory nejen v České republice, ale i na Slovensku. Díky agrosalonu se tak můžeme na jednom místě seznámit s novinkami zemědělské techniky, myslivosti, včelařství, rybářství, potravinářství nebo chovu hospodářských zvířat a stranou samozřejmě nezůstávají současné trendy a novinky v oblasti výzkumu a vzdělávání. Tématem letošního ročníku výstavy Země živitelka je Budoucnost české krajiny. A v českém zemědělství v následujících letech půjde o udržitelnost a šetrnost v krajině místo tlaku na co největší výnos. Mezi naše priority patří například ochrana půdy. Chceme zemědělce motivovat ke zmenšování půdních bloků, proto od roku 2023 omezíme osevní plochu jedné plodiny v silně erozně ohrožených oblastech ze současných 30 na 10 hektarů. Plánujeme, že na ostatních pozemcích k takovému omezení budou moct zemědělci přistoupit dobrovolně, a získat tak zvláštní příplatek v ekoplatbě.

Země živitelka je také neodmyslitelně spjata s Dožínkami. Letošní žně jsou díky příznivému počasí oproti těm loňským rychlejší. Podle údajů z minulého týdne zemědělci dosud sklidili téměř dvě pětiny základních obilovin a téměř polovinu ploch řepky, loni byly ve stejném období obilí i řepka sklizeny ze zhruba 12 procent ploch. Sklizeň je samozřejmě rozdílná podle lokalit, nejrychlejší jsou žně ve Zlínském a Jihomoravském kraji, naopak nejpomaleji postupují sklizňové práce již tradičně v Karlovarském kraji, Kraji Vysočina a v Libereckém kraji. Jaká bude letošní úroda, se dozvíme až na zmíněných Dožínkách v Českých Budějovicích, kdy za ni tradičně poděkujeme a uctíme nelehkou práci zemědělců. Ti si naši úctu a podporu zaslouží, zvlášť v posledních letech, kdy jejich práci kromě extrémního počasí ztěžovala koronavirová pandemie a nyní se potýkají především s vysokými cenami zemědělských komodit, vstupních surovin, hnojiv a energií. Bez zemědělství a potravinářství se neobejdeme, patří ke strategickým odvětvím, proto jsme z národního rozpočtu vyčlenili na podporu zpracování zemědělských produktů pro letošek 500 milionů korun a dalších 250 milionů v rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Jde o nejvyšší částku, která kdy do tohoto sektoru šla. Další peníze mohou zemědělci a potravináři například získat na zařízení a moderní technologie z Programu rozvoje venkova. Naším cílem zkrátka je vytvářet zemědělcům a potravinářům takové podmínky a programy, abychom všichni společně zajistili rozvoj do budoucna.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem