přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra – Želivka

6.6.2022

Zemědělec, 6. června 2022

V těchto dnech si vodohospodáři, ale třeba i techničtí nadšenci, připomínají 50 let od zahájení provozu Úpravny vody Želivka a vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Největší vodárenská nádrž u nás i ve střední Evropě zásobuje pitnou vodou nejen Středočechy a Pražany, ale i obyvatele Humpolecka, Pelhřimovska, Pacovska, Ledečska a Havlíčkova Brodu a jeho okolí. Švihov, známý spíše jako Želivka, je zajímavým a důležitým objektem, ale pozornost přitahuje i nedokončená dálnice, respektive most, jehož stavba byla zastavena v roce 1942, kdy ke břehu chybělo již jen 30 metrů. Od napuštění vodní nádrže v roce 1976 most ční asi dva metry nad vodou a láká zmíněné technické nadšence, ale i další, kteří mají rádi stavební zajímavosti.

Pro nás zemědělce je tato vodárenská nádrž zajímavá v posledních letech zejména „Pilotním projektem Želivka", který podporuje šetrné hospodaření zemědělců v ochranném pásmu vodárenské nádrže Švihov. Výrazně totiž zpřísňuje aplikaci přípravků na ochranu rostlin tím, že jde nad rámec stávajících omezení. Vzhledem k tomu, že zemědělské hospodařeni u vodárenských nádrží má přímý dopad na kvalitu zdroje pitné vody, je nutné, aby zemědělci používání přípravků na ochranu rostlin, zejména pesticidů, omezovali na nezbytně možnou míru. Cílem projektu je tedy zajistit udržitelnost kvality povrchové vody v této vodárenské nádrži na řece Želivce i za situace, kdy je její povodí intenzivně zemědělsky využíváno.

Do pilotního projektu našeho ministerstva, na kterém spolupracujeme se státním podnikem Povodí Vltavy a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, se od jeho začátku v roce 2019 zapojilo 18 zemědělských subjektů. Musí používat nižší dávky účinných látek na ochranu rostlin, čímž mají ztížené podmínky hospodaření; některé tyto látky jsou dokonce zcela zakázány. Proto zemědělci zapojení do projektu dostávají kompenzace jako náhradu za nižší výnosy. Ročně Ministerstvo zemědělství na projekty poskytne zhruba 50 milionů korun. A přestože budeme mít podrobné vyhodnocení dopadů až během letošního roku, už nyní víme, že se jednoznačně snižuje přísun pesticidních látek do vodárenské nádrže. K odsouhlasení v Bruselu máme návrh na rozšíření tohoto programu o další vodárenské nádrže, a to Římov v jižních Čechách, Opatovice na Moravě a Vrchlice ve středních Čechách.

Nutno říct, že projekt se týká i osevních a dalších postupů, zkrátka podporuje správné hospodaření. Od různých zemědělců vím, že ti, kteří se nepřihlásili do pilotního projektu před třemi lety, na základě zkušeností těch zapojených zjistili, že má smysl a zřejmě se do jeho pokračování zapojí. A to je potěšující, protože, jak už jsem uvedl, naším cílem je zavést šetrné způsoby hospodaření postupně u významných vodárenských zdrojů, nádrží, včetně zdrojů podzemních vod.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem