přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - veletrh Animal Tech

8.9.2021

Zemědělec, 6. září 2021

Na brněnském výstavišti včera začal Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu Animal Tech, který je neodmyslitelně spojený s Národní výstavou hospodářských zvířat. Těší mě, že se tyto akce konají, byť kvůli pandemické situaci v posunutém termínu a s různými opatřeními, jako třeba Země živitelka, která skončila minulý týden. Díky technologiím jsme sice za pandemie dokázali vyřešit mnoho problémů, konferencemi počínaje přes různá dvoustranná jednání až po běžné porady, ale možnosti, které nám poskytují veletrhy, jsou nenahraditelné. Osobní potkávání, neformální rozhovory a mnohdy náhodná setkání vedou k nápadům, spolupráci a obchodům, k nimž může málokdy dojít prostřednictvím techniky. A jsem přesvědčen, že právě u Národní výstavy hospodářských zvířat, největší přehlídky živočišné produkce u nás, to platí dvojnásob.
Naše ministerstvo živočišnou výrobu podporuje národními dotacemi. Tý mají kromě jiného bránit nepříznivému vývoji některých odvětví v tomto oboru, podpořit zejména restrukturalizaci a zvýšit konkurenceschopnost českého zemědělství. Vždyť živočišnou výrobu potřebujeme například proto, že pomáhá zemědělcům, ale i zaměstnanosti a péči o krajinu. Díky chovu zvířat se do půdy dostává organická hmota, která ji zúrodňuje a pomáhá v ní zadržovat vodu. Velký význam mají pasoucí se stáda v rozšíření ploch trvalých travních porostů, nezanedbatelný pozitivní dopad mají na kvalitu životního prostředí, podporují variabilitu pěstování polních plodin, a tim přispívají i k ochraně půdy před erozí.
Od jednotlivců i oborových svazů průběžné dostávám různé podněty, které se snažím obratem řešit. I proto jsem iniciativně posílil obálku skotu v Programu rozvoje venkova, kde počítáme s navýšením minimálně 500 milionů korun, přesnou částku budeme vědět v polovině září. Vypláceli jsme také zálohy SAPS, zvyšovali národní podpory na maximální hranici. Nyní vnímám problémy v produkci mléka, konzumních brambor nebo v chovu prasat, kde jsme v březnu chovatelům poskytli zálohy v celkové výši 632 milionů korun.
Práce zemědělců je každodenní práce 365 dnů v roce, a to bez ohledu na počasí a různé překážky. Zvykli jsme si, že dostupnost potravin je samozřejmá, pořád ale platí, že potraviny nevznikají v obchodech, ale na poli a ve stájích. Ano, zvláště péči o zvířata není možné nikdy přerušit. A za tím vším je právě ta každodenní práce našich zemědělců, kteří nemohou práci na měsíc zastavit a potom se k ní vrátit, takto zkrátka zemědělství nefunguje. Ostatně potvrdil to i loňský nástup koronavirové pandemie a měsíce, které následovaly. Bez ohledu na situaci jsme stále měli co jíst. Chci proto všem zemědělcům poděkovat za úsilí a za mnoho hodin těžké a poctivé práce.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem